Com a agència de publicitat de Barcelona especialitzada en la creació de campanyes i vídeos publicitaris, sabem que les marques tenen com a objectiu final vendre i per això, utilitzen qualsevol eina que estigui a les seves mans per aconseguir-ho. No obstant això, cal tenir en compte que no tot val en publicitat, cal seguir uns valors ètics.
Avui en el blog de V3rtice explicarem per què hi ha certs límits que no es poden creuar al món de la publicitat i parlarem sobre el que no han de fer els anunciants. Estem en una època en la qual som més lliures que mai i sempre que podem defensem el nostre dret a la llibertat d’expressió. No obstant això, a vegades aquest dret col·lectiu pot topar-se amb altres drets i amb certs principis ètics i és en aquest cas, quan hem de saber distingir on estan els límits.
Però per què al món de la publicitat no es pot anunciar qualsevol cosa? Per començar, hem de ser conscients que tot el que s’anuncia en televisió, premsa i sobretot internet, és vist per un gran nombre d’audiència que interioritza el missatge i les imatges que li transmetem. Així, no podem promoure certs estereotips contra col·lectius considerats tradicionalment desfavorits ni certes idees que fomentin l’odi, el sexisme, el racisme, la violència o el mal gust.
Encara que la publicitat té una finalitat d’entreteniment, també té una finalitat educativa. Així que, a més d’introduir unes determinades idees en el públic, els anuncis també poden impulsar-ho a realitzar unes determinades accions que poden arribar a ser negatives. D’altra banda, és important anar amb compte amb el missatge i les imatges que es difonen ja que pot arribar al públic més vulnerable: els nens.
D’aquesta manera, els professionals han de regir-se per una sèrie de normes ètiques i ser responsables amb el contingut que creen perquè pot tenir més repercussions de les que es poden esperar. Un bon anunci, doncs, és aquell que explica una història, emociona i impacta però que està  lliure d’estereotips i no pregona un discurs d’odi ni provoca mal gust.
En definitiva, la majoria de publicistes busquen generar impacte al seu públic objectiu i ser recordats. No obstant això, altres busquen cridar tant l’atenció que els és igual si generen polèmica i incompleixen alguns principis ètics. Però al món de la publicitat cal recordar que no tot val i s’ha de sempre responsables perquè tot el que es difon pot tenir conseqüències.