V3rtice agència de comunicació i publicitat especialitzada en below the line de Barcelona, ha realitzat un altre projecte! V3rtice ha ajudat a promocionar APIR (l’acadèmia de preparació per superar l’examen PIR de psicologia) en les principals facultats de psicologia de Barcelona. Sabeu com s’han dut a terme aquestes accions? Avui en el següent post us ho explicarem.
APIR és una acadèmia que es dedica a la preparació de la prova d’accés del PIR de psicologia (Psicòleg intern resident). Es tracta d’un equip multidisciplinari de docents format per psicòlegs clínics PIR, i mèdics psiquiatres MIR. En APIR s’ofereixen tant cursos presencials com online adaptats als horaris dels estudiants i que inclouen tot una sèrie de simulacions d’exàmens reals.
El primer pas d’aquest projecte va ser la reunió amb el client i l’anàlisi. Així, APIR va explicar a V3rtice quins eren els seus objectius, el pressupost que s’oferia i el públic a captar. En aquest sentit, APIR volia centrar-se en els estudiants universitaris de diferents facultats de Barcelona. Els objectius eren d’una banda, que els estudiants coneguessin APIR abans d’acabar els seus estudis i també que assistissin a una conferència virtual que es faria el 13 d’octubre i que parlaria sobre aquesta acadèmia.
Una vegada analitzats aquests aspectes, ja es podia passar a dissenyar un pla estratègic que inclogués diferents accions comunicatives. D’aquesta manera, V3rtice va considerar que per captar aquest target concret el millor era repartir una sèrie de fullets informatius que parlés sobre APIR i aquesta conferència, a les principals universitats de Barcelona i també col·locar uns stands informatius.
Abans d’enviar a una persona a repartir aquests fullets, primer es va haver de posar en contacte amb les diferents administracions de les universitats per demanar els permisos. A través de les trucades i el correu electrònic es va contactar amb la Universitat Autònoma, la Universitat de Barcelona i la Blanquerna. Es va explicar al personal encarregat, és a dir, les secretàries de la facultat de psicologia i de serveis generals, el propòsit de repartir aquests flyers i si es podia posar un stand. Al final, totes van accedir a que una persona repartís papers informatius a la seva facultat, tot i que van considerar que era millor no posar cap stand.
Per a aquesta estratègia es va pensar quin era el missatge que es volia posar en aquests papers informatius i d’altra banda, el timing d’actuació. Així, es va plantejar a les diferents universitats dies diferents d’una mateixa setmana per repartir els flyers i es va establir unes hores perquè el promotor repartís els flyers (6 hores). L’última fase va ser l’execució de l’estratègia. Ens vam encarregar de coordinar i gestionar les diferents accions i necessitats tècniques i humanes. Per exemple, es va utilitzar a una persona perquè repartís els flyers durant tres dies i se li va explicar tot el protocol. Finalment, es van avaluar els resultats.