Les relacions públiques sol ser un terme que tothom sembla conèixer, Però que són realment les relacions públiques enfocades a nivell d’empresa? Les relacions públiques s’ocupen de construir i generar una bona relació amb els públics objectius de l’empresa. Obtenint així una bona reputació, generant una bon imatge corporativa d’aquesta, i intentant manejar i evitar en tot moment rumors o successos desagradables que poguessin perjudicar l’empresa en qualsevol àmbit, és a dir manejant les situacions de crisis d’aquesta.

Com millorar les relacions públiques d’una marca

Segons el destinatari les relacions públiques es poden dividir entre internes i externes. Les relacions públiques externes, serien les que s’han explicat en l’inici, les que van dirigides als grups externs d’interès de l’empresa, com els accionistes, els clients, la comunitat o un noutarget potencial. En canvi les relacions públiques internes, són les que van dirigides als treballadors de la mateixa empresa, amb l’objectiu d’intentar motivar-los en tots els àmbits possibles, elevar la seva satisfacció i fer que se sentin còmodes en aquesta, crear un clima de confiança.

Llavors Què fa una agència de comunicació pel que a relacions públiques es refereix? En primer lloc i possiblement el més important, han de realitzar un estudi sobre l’empresa a la qual portaran la seva comunicació, per a poder conèixer-la el màxim possible, i saber millor que ells mateixos el que els convé a nivell de comunicació i de marca a cada moment. Després, la qual cosa buscarà una agència de comunicació per al seu client (sempre depenent del que el client vulgui a cada moment), serà donar-li visibilitat amb els mitjans de cara al públic, i generar-li una bona imatge de marca.

A continuació es mostraran algunes de les funcions específiques que realitzen les agències de comunicació per als seus clients, amb el propòsit que es pugui entendre millor quina és la seva funció i que fan. D’una banda, porten les relacions amb la premsa, amb la finalitat de donar visibilitat al client. Poden també publicitar certs productes en concret, ja que les agències de comunicació, a part de portar les relacions públiques del client, també poden portar-li la publicitat d’aquest. I finalment crear i llançar les campanyes de relacions públiques i de publicitat, buscant doncs en tot moment donar-los més visibilitat.