Com a agència de publicitat de Madrid especialitzada en relacions públiques sabem que el protocol és fonamental per a una empresa en un acte ja que és la personificació de la seva cultura organitzacional i és així com es mostra al seu públic i a la societat.
 
És de vital importància establir unes normes protocol·làries dins de la teva empresa per així poder oferir una imatge unificada, i al mateix temps poder adaptar-se als codis de comportament en el món empresarial i en altres cultures. És una forma de mostrar als clients i proveïdors que el nostre model de negoci és superior a través de la confiança i una actitud ferma de lideratge. Si en un esdeveniment s’aplica un bon protocol l’empresa experimentarà un augment en les vendes i en la confiança del consumidor.
 
Hi ha unes normes protocol·làries que s’han de seguir abans de començar l’esdeveniment. Una d’aquestes normes és establir com vas a organitzar els convidats, aquests replica watches han de seure de manera que les dones i els homes estiguin alternats a la taula que serà ordenada seguint l’estil cartesià o l’estil del rellotge. La presidència a la taula pot variar depenent de si és francesa o anglesa i aquesta sempre estarà ocupada per l’amfitrió o el convidat d’honor.
 
També hi ha unes normes implícites en qualsevol esdeveniment que consisteixen en què la dona ha d’assumir el rang del seu marit a les precedències, la persona de més edat precedeix a la més jove, la dona casada precedeix la soltera i el convidat estranger al nacional .
 
Durant l’esdeveniment hi ha moments en què hem de tenir molt en compte el protocol. En primer lloc el cap de relacions públiques serà l’encarregat de rebre als convidats, i autoritats en el cas que vingui alguna, un cop s’ha comprovat la seva identitat se’ls acompanya al lloc on es troba l’amfitrió. Hi ha casos en què hi ha un lunch o aperitiu previ a l’esdeveniment i aquest pot servir perquè els convidats es vagin coneixent entre ells.
 
Seguidament procedim a iniciar l’esdeveniment organitzant als convidats en els seus respectius llocs, en el cas que aquest sigui un banquet se’ls col·loqués en les seves ubicacions establertes a la taula i es decidirà qui pren la presidència de la taula .
 
En finalitzar l’esdeveniment l’amfitrió i el convidat d’honor diuen unes paraules de forma breu per donar així per finalitzada la cerimònia, si es troben en un banquet després del discurs es fa un brindis. I fins aquí el post d’avui a V3rtice, esperem que us pugui servir com a directrius i consells a prendre en l’organització d’un esdeveniment i que pugueu veure l’eficàcia d’aquesta eina dins d’una empresa.