Quan parlem de rebranding ens referim a un canvi de marca o d’identitat on es crea, per exemple, un nou nom, terme, símbol, disseny o una combinació de tots aquests.

En la majoria de les ocasions el rebranding genera un canvi en l’estratègia de màrqueting i sol millorar el valor corporatiu de la marca.

Aquest canvi ha de ser rellevant i creïble pels usuaris. Hem de projectar la marca amb major personalitat i valor per aquests.


Raons per les quals has d’utilitzar el rebranding

Les causes que hi ha darrere de la necessitat d’utilitzar aquest mètode tenen a veure amb els següents factors:

 • Diferenciació dels competidors.

Moltes empreses busquen diferenciar-se de la seva competència per arribar a més usuaris i, així, vendre més.

 • Eliminar imatge negativa.

Quan una companyia fa alguna cosa malament o comet algun error, queda una mala imatge en la ment del consumidor. Per canviar l’opinió de l’usuari i contrarestar la percepció negativa ens pot ajudar un procés de rebranding.

 • Pèrdua de quota de mercat.

Davant una pèrdua de quota de mercat, les empreses solen replantejar-se la seva estratègia de branding per a així poder arribar de manera significativa a la seva audiència i millorar la diferenciació dels seus competidors.

 • Situacions emergents.

Com pot ser una crisi o causes inesperades que fan que l’empresa es replantegi un canvi en l’organització. Normalment aquest va acompanyat d’un procés de rebranding.

 • Mantenir-se rellevant.

Per exemple, una empresa que ja té un bon posicionament però vol actualitzar la seva imatge de marca o arribar a un nou segment. Per aconseguir-ho podem utilitzar el rebranding.

Com podem veure, el rebranding, és una de les decisions més importants que pot prendre una empresa i hem de saber que no sempre té perquè sortir bé. Es tracta d’adaptar la teva marca als nous temps o allò que pot funcionar millor. Hem de saber que el nivell d’impacte depèn directament del grau en el qual es canviï la marca.

Per realitzar el rebranding també hem de tenir en compte que aquest ha d’anar acompanyat d’un motiu i uns objectius tangibles. Si no ho fem així, aquest pot ser un dels principals errors que ens puguin sorgir.


Quins són els beneficis del rebranding?

A continuació t’ensenyem quins beneficis pots obtenir realitzant un procés de rebranding:

 • Revitalitzar la imatge de marca.

És una decisió conscient de millorar la reputació de la marca i ens pot ajudar a oferir una imatge més nova.

 • Enviar el missatge correcte.

Hem de deixar clar el missatge que volem fer arribar als usuaris. El canvi de la marca pot tenir un efecte positiu en les opinions dels consumidors.

 • Valor afegit.

El rebranding és un mètode que genera valor afegit per la marca. Aquest ajuda al fet que el client ens reconegui i fa que el producte o servei sigui més atractiu que el de la competència.

 • Evolució del negoci.

Actualitzar la imatge de marca reflecteix el que és la companyia en aquest mateix instant i això genera més confiança en la ment dels teus clients.

 • Adquisició fàcil.

Aquests beneficis són més evidents quan parlem de fusions o adquisicions. Barrejar cultures, processos, serveis i clients pot portar-nos a la confusió, però el rebranding ens facilita aquest procés.


Quins tipus de rebranding existeixen?

 • El rebranding estètic.

Aquest tipus pot ser degut simplement a la necessitat d’actualitzar la imatge de marca perquè aquesta no quedi obsoleta.

 • Per una ampliació del target.

Una altra opció és que el rebranding es realitzi perquè l’empresa ha volgut ampliar el seu target i per arribar a ells necessita adaptar la seva marca.

 • Canvi d’opinió dels usuaris amb relació a la marca.

I finalment, el rebranding pot ser requerit per la necessitat de què els usuaris canviïn la percepció sobre la marca.


V3rtice: Agència de publicitat amb més de 10 anys d’experiència

Com a agència de publicitat a Barcelona i Madrid realitzem estratègies de branding i rebranding diàriament. Si el que estàs buscant és un canvi per la teva empresa que millori la imatge i aconsegueixi canviar significativament la percepció que el públic té sobre la teva marca, a V3rtice estarem encantats d’assessorar-te i adaptar els nostres serveis a les necessitats del teu negoci. Contacta!