El anchor text, o text ancora, és el text que podem veure en un enllaç o hipervincle, el qual aporta informació a la persona sobre el contingut al qual li volem redirigir i als motors de cerca. Els motors de cerca han millorat molt al llarg del temps, entre altres coses, han millorat en la manera d’optimitzar el Marketing Online d’una web. Una d’aquestes mètriques, o factors de rellevància que utilitzen per a crear-los, és la rellevància d’un link. La rellevància d’aquest, depèn de dos factors bàsicament, d’una banda de l’autoritat de la pàgina web de la qual ve el link, i per una altra de la qualitat del text del anchor text.

Per a evitar penalitzacions, s’ha d’utilitzar el anchor de manera correcta, és a dir ser el més natural possible, i buscar sempre la paraula clau exacta que millor convingui en cada enllaç. Sinó Google, ho podria entendre com una mala pràctica o una mala praxi.
Hi ha diferents tipus de anchor text, els quals es poden classificar de diferents maneres:

Naked o el que vindria a ser el mateix, sense text d’ancora. Només es mostra una URL.
– El genèric, que inclou paraules com per exemple ” aquesta web”.
– Per paraula clau. Segons ens interessi posicionar una paraula clau o una altra, utilitzem un anchor text o un altre, i es trien així, els termes que vols ressaltar.
– Per nom. Quan està format per un text diferent als anteriors, i es té com a objectiu enllaçar-ho a una marca o una pàgina web.

Quines eines et permeten saber els anchor text o text ancora?

Hi ha dues eines clau que et permeten conèixer quins són elsanchor text o text ancora del teu web.

En primera instància està Google Search Console, que et proporciona un control sobre els text ancora que t’enllacen. És una de les millors opcions per a poder pre-visualitzar si hi ha un excés de anchor text, i poder evitar penalitzacions per part de Google.

D’altra banda i com a opció alternativa trobem Ahrefs. Aquesta eina ajuda a tenir un bon posicionament SEO i pel consegüent un bon posicionament web. A més d’altres funcions, aporta dades molt interessants. Permet observar de manera intuïtiva i visual un núvol de paraules amb elsanchor text que apunten cap a la nostra pàgina. I permet també, distribuir les diferents paraules, classificant-les per pàgina, proporció i domini.

Com optimitzar els anchor text o text ancora?

A part de la importància dels enllaços interns, no cal oblidar l’enllaçat extern, ja que aquest és un dels factors més importants pel que al posicionament SEU es refereix.

A continuació es mostraran algunes de les maneres d’optimitzar les teves anchor text o text d’ancora:

– No usar la keyword exacta totes les vegades, ja que Google podria considerar-ho com SPAM. Així que, utilitza també, de tant en tant, paraules clau genèriques.
– Abans que enllaçar els teus anchor text o text d’ancora a lahome, enllaça-les a pàgines concretes, ja que així podràs reforçar l’enllaçat intern alhora que millors de manera exponencial l’experiència de l’usuari.
– Has d’aportar valor d’alguna manera o una altra amb el text dels enllaços amb les paraules clau, ja que els motors de cerca disputen tots els links. Han de fer-se de la manera més natural possible.