Com a agència de comunicació especialitzada en planificació de mitjans de Barcelona, sabem que les rodes de premsa són molt útils a l’hora de promocionar un producte o servei d’una empresa i també per generar una imatge positiva d’aquesta a llarg termini. A més, la roda de premsa facilita el contacte directe de l’entitat amb els mitjans de comunicació, una relació imprescindible en el panorama corporatiu.
No obstant això, perquè una convocatòria de premsa generi els resultats esperats, és important seguir una sèrie de pautes i consells. Per això, en el post del blog d’avui de V3rtice donarem algunes recomanacions sobre aspectes formals d’una roda de premsa, com la durada que ha de tenir.
Per començar, cal evitar abusar de les convocatòries de premsa. Han de servir per comunicar notícies rellevants sobre l’empresa, que provoquin més interès en els mitjans que no les pròpies notes de premsa. A més, quan es convoca una roda de premsa és important assegurar-se que no coincideix amb altres convocatòries, ja no serviria de res si no aparegués cap periodista.
En aquest sentit, si l’assumpte és bastant transcendental caldria preparar-la amb bastant antelació i avisar als mitjans unes dues setmanes o un mes abans del normal. D’aquesta manera, podran planificar-se millor. Després també és important convocar-les a mitjan matí, ja que és l’horari en què tots els periodistes estan en les redaccions, així com lliurar-los material que els serveixi com a context, com un dossier informatiu o una nota de premsa.
Quant a la durada, és recomanable tenir ben assajat el que s’ha de dir i preveure que tipus de preguntes pot fer el públic assistent. Així, si hi ha preguntes conflictives ja se sabrà que respondre i s’evitarà els nervis. La durada ha de ser moderada, no ha de sobrepassar la mitja hora en total. Si hi ha diversos ponents per saber quant temps tenen per parlar cal dividir el temps total pel nombre de ponents. Encara que si hi ha un conferenciant principal és convenient deixar-li més temps.
Les intervencions han de ser equilibrades, de manera que no sobrepassi els 8 o 10 minuts cada persona. Per això, és recomanable tenir a algú que controli el temps i vagi avisant a cada ponent si s’allarga massa. En cas que els periodistes disposin de més temps, no dubtaran a fer preguntes en el seu respectiu torn. També pot ser útil fer algun còctel o menjar en finalitzar la jornada per relaxar l’ambient.
En resum, els aspectes logístics i formals de les rodes de premsa són determinants perquè s’obtinguin o no els resultats previstos. No obstant això, també són importants el contingut de la convocatòria, el to dels conferenciants i fins i tot el llenguatge verbal i no verbal.