Com a agència de publicitat de Barcelona especialitzada en planificació de mitjans, sabem que la publicitat en radio, encara que manca d’imatges, permet una excel·lent segmentació geogràfica i és capaç d’arribar amb precisió a determinats sectors del públic. Per això, cada vegada són més les empreses que decideixen anunciar-se als espais esportius de la ràdio.
Avui a V3rtice explicarem que és la publicitat esportiva en la ràdio i quins tipus de formats hi ha. Els programes d’esports són un dels gèneres que genera més audiència, segons dades del EGM. Per exemple, el programa de la SER “El Larguero” aconsegueix diàriament gairebé un milió d’oients, “El Transitor” d’Onda Cero té 363.000 oients i “Tiempo de Juego” de la COPE aconsegueix 1.454.000 seguidors. Per això, la inversió publicitària en aquests espais és una de les més elevades a Espanya.
La publicitat esportiva en la ràdio és, doncs, aquella que es dóna en aquest tipus de seccions. No obstant això, podem distingir diferents tipus de publicitat. D’una banda, hi ha la cunya publicitària que s’insereix a la meitat d’un programa o entre programa i programa. Es tracta d’un missatge curt (de durada entre uns 10 i 30 segons) però que no té relació amb el contingut del programa en el qual s’ha inserit i es diferencia amb algun tipus de melodia.
D’altra banda està l’esment o el patrocini. En aquest cas, poden donar-se dins d’un programa esportiu o també és molt habitual en les retransmissions esportives. Es produeix quan el locutor, a la meitat del programa, emet un missatge comercial de durada variable d’entre 1 i 60 segons. L’espontaneïtat i expressivitat són dos pilars fonamentals en aquest tipus de publicitat i moltes vegades sol ser més efectiva que la cunya convencional.
A més de donar un missatge comercial, el locutor també pot esmentar el nom de la marca que finança l’espai de l’emissora, és a dir, patrocinar-ho. En aquest sentit, pot donar-se tant enmig del contingut o a la sortida del programa. Finalment, està el publireportatge que és un dels formats menys utilitzats en publicitat i sol durar uns deu minuts o menys). El publireportatge pot donar-se en forma d’entrevista, monòleg i adapta el contingut al missatge i filosofia de la marca que s’anuncia.
En definitiva, la publicitat esportiva en ràdio és molt utilitzada per les empreses, ja que els espais esportius són un dels més escoltats en aquest mitjà de comunicació. A més, és econòmica i aconsegueix captar més precisament un determinat sector del públic.