Agència de comunicació del Conservatori Municipal Música Barcelona

El Conservatori Municipal Música Barcelona ha seleccionat a v3rtice, com agència de comunicació per iniciar el nou pla de comunicació de la institució. 
 
Com agència de comunicació a Barcelona ens encarregarem de desenvolupar el pla de comunicació intern i extern del Conservatori Municipal Música Barcelona; definir els objectius, estratègia, missatge, imatge i els canals més adequats per a comunicar de forma correcta al target.
 
Quan iniciem un projecte de comunicació integral com és en aquest cas, realitzem en una primera fase una anàlisi prèvia que permetrà arreplegar tota la informació necessària per a elaborar el pla de comunicació en la seva globalitat. És clau tenir una visió global de les amenaces, febleses, oportunitats i fortaleses, saber quines accions s’han desenvolupat, què és el que ha funcionat, què no, que es pretén aconseguir, etc.
 
Com agència de comunicació analitzem aquesta informació, conceptualitzem el pla de comunicació: en aquest cas serà global, és a dir, durem a terme un pla de comunicació que tingui en compte tant la comunicació corporativa, externa, interna, crisi, les relacions públiques i RSC.
 
A més, com agència de comunicació a Barcelona ens encarregarem de l’execució del mateix pla de comunicació. El nostre departament de comunicació s’encarregarà de la redacció dels continguts web, redacció de notes de premsa, dinamització de xarxes socials, etc. El nostre departament de publicitat supervisarà la correcta aplicació de la imatge corporativa, tant per a les comunicacions internes com a externes: promocions, campanyes de publicitat, etc. És a dir, en aquest projecte actuarem com a assessoria en comunicació que permetrà oferir un servei de comunicació transversal. 
 
Una de les claus d’aquesta projecte, és establir una estratègia de comunicació que permetrà donar a conèixer el Conservatori; les seves activitats, el seu programa formatiu i professional, el seu equip, etc. 

También te puede interesar...