Com agència publicitat Barcelona especialitzada en disseny gràfic sabem de la importància de mantenir els valors i l’estructura dins d’una marca, empresa o institució quant a imatge corporativa es refereix. És per aquest motiu que al moment en el qual es decideix crear un estil dins de la marca, empresa o institució hem de mantenir-ho i perllongar-ho en el temps.

El look and feel d’una marca, empresa o institució s’ha d’establir en totes les aplicacions que es vagin a realitzar. Poder elaborar diferents dissenys i aplicacions està relacionada amb el que es vulgui mostrar d’aquesta per després poder seguir treballant en la imatge i que sigui reconeguda amb un simple cop d’ull. El look and feel és alguna cosa irracional que transmet sensacions que són capaces de moure a una persona fins a la confiança de poder comprar o utilitzar un servei.
D’altra banda, aconseguir un look and feel d’una marca, empresa o institució de manera impactant és treball de l’equip d’imatge i disseny de l’agència perquè permetrà aconseguir i elaborar uns valors i unes impressions de l’empresa cap al públic. És per aquest motiu que el branding és un altre dels elements més irracionals que poden ser capaços de fer canviar l’opinió i les idees inicials del projecte en qüestió.
En aquest mateix sentit, l’aspecte i la sensació general que tindrà qualsevol element de disseny és molt important, ja que a l’instant mostra una actitud amb el futur públic potencial abans de començar a observar les característiques del producte o servei. Encara que existeix certa llibertat d’acció, dins de les categories generals de la indústria, els usuaris poden confondre’s amb diferents elements de les estratègies de disseny. És per aquest motiu que s’han d’organitzar de manera correcta el redissenyo, si fos necessari, de diferents elements tant de la marca, empresa o institució.
Per aquesta raó, és molt important millorar i adaptar correctament el look and feel d’alguns dissenys perquè puguin ser descrits usant adjectius igual que si fora per descriure a un amic. Mitjançant l’ús d’aquests adjectius es podrà aconseguir arribar a un element imprescindible dins el disseny.
I fins aquí el post d’avui en v3rtice. Com a agència de publicitat de Barcelona especialitzada en disseny gràfic sabem la importància de renovar-se i mantenir un disseny adaptat a les noves tendències, però seguint una lògica que entri dins dels valors de la marca, empresa o institució. Aquesta seria la nostra principal base.