Com agència comunicació Madrid especialitzada en relacions públiques sabem que aquest aspecte és un dels més desconeguts dins de l’àmbit de la comunicació. Moltes empreses no arriben a conèixer dins de les accions que poden dur-se a terme si una agència s’encarrega de la gestió de les relacions públiques. A continuació, us explicarem la importància que aquesta pot tenir.

Un dels principals prejudicis que tenim quant a relacions públiques és la funció que la majoria de les persones idealitzen. Sempre s’ha pensat que un relacions públiques és la persona que s’encarrega de repartir flyers en una discoteca o aquella persona que reparteix mostres gratuïtes de productes de cosmètica o bellesa. Però en realitat les funcions que durà a terme són moltes més.

Les relacions públiques són un conjunt d’accions destinades a crear i mantenir una imatge sòlida i respectable tant per al públic intern com a extern, no solament enviant missatges en pro de l’empresa i les seves activitats, sinó també recopilant informació substancial dels seus clients/consumidors i conèixer els seus gustos, necessitats, interessos, opinions, etc. La importància de les relacions públiques radica a generar un vincle entre empresa i consumidor, generant una imatge positiva i que generi una bona promoció d’aquesta reflecteixi un clima favorable per a les vendes.

En un primer moment, les relacions públiques no eren preses molt en compte, ja que les consideraven una despesa innecessària i no eren considerades com a eines bàsiques per a les organitzacions. Avui dia aquest concepte s’ha anat transformant, ara les organitzacions consideren que l’èxit o el fracàs d’una companyia dependran en gran manera de la imatge que es projecti. Projectar una bona imatge d’empresa no és ni més ni menys que el mercat tingui un coneixement, una opinió i valoració positiva de la nostra organització i, per tant, dels productes i serveis que oferim.

Tota empresa o organització pot recórrer a un servei de relacions públiques per anunciar assumptes rellevants: el llançament de nous productes o serveis, obertura d’un establiment, difusió de futurs esdeveniments, promoció de web 
sites, descobriments, realitzar campanyes per conscienciar que despertin l’interès de l’opinió pública i que li brindin una excel·lent imatge institucional, entre altres.

El paper que jugaran en això les relacions públiques en un futur serà fonamental, perquè a pesar que els experts asseguren que el món marxa cap a un pensament global, és un fet que cada poble vol conservar les seves característiques pròpies. I 
fins aquí el blog d’avui en v3rtice, com a agència de comunicació de Madrid especialitzada en relacions públiques, esperem que hàgiu pogut observar com són d’útils les relacions públiques.