L’equip creatiu de la nostra agència de publicitat v3rtice està treballant juntament amb el nostre responsable de mitjans per anar tancant les campanyes de Nadal dels nostres clients.

En una primera fase definiM l’objectiu de la campanya, què busquem, a qui ens dirigim? Un cop això està definit, el següent pas és definir el concepte de la campanya de publicitat, la creativitat pròpiament dita. Els nostres creatius treballen per presentar al client una proposta fresca, moderna i que respecti els valors de la marca.

Quan tenim el vistiplau i l’ok definitiu del clients a nivell creatiu, avaluem els canals que s’ajustin més a aconseguir els objectius, sempre tenint en compte el budget facilitat pel client. Per tant, el nostre responsable de mitjans busca, analitza i torna a analitzar fins a trobar la planificació de mitjans adequada per al nostre client; des de ràdio, televisió, premsa, digital; canals que permetin donar fruit a la campanya. Finalment, al mateix temps en que la campanya està en actiu; el responsable de mitjans i  el departament de publicitat van analitzant el seu desenvolupament i avaluant resultats.

Aquest procediment el portem a terme quan el client ens sol·licita realitzar la campanya de publicitat de forma integral, però hi ha vegades que poden sol·licitar-nos la primera fase, la creativitat de la campanya o l’última, la planificació de mitjans. Com que som un equip jove i tenim com a punt fort la versatilitat, no hi ha cap problema, estem acostumats a treballar colze a colze amb departaments interns de marques.