Com agència publicitat Barcelona especialitzada en disseny gràfic tenim un gran coneixement de la tipografia que es poden destacar dins de cadascun dels dissenys que realitzem per als nostres clients. En aquest sentit, les tipografies ocupen una part important per al bon desenvolupament comunicatiu.

La tipografia es pot definir com l’art o la tècnica en el maneig i selecció de tipus per crear treballs d’impressió. En aquest sentit, l’elecció de diferents tipografies estarà condicionada a diferents tècniques i aspectes dins de la comunicació gràfica que es vulgui realitzar. I a més, la tipografia és una variable molt important a tenir en compte quan es parla d’una marca. Al costat de color i la composició formen els tres pilars bàsics de la imatge corporativa.
De la mateixa forma, per poder representar correctament uns valors i uns ideals de la marca, la tipografia haurà d’estar per sobre de modes passatgeres i suportar el pas del temps sense perdre un àpex d’efectivitat. Un exemple és el del logo d’IBM ja que el logo va ser creat en la dècada dels anys 70 i a dia d’avui encara s’utilitza perquè és una tipografia fàcil de recordar i que és independent a modes i creativitats passatgeres.
D’altra banda, un dels consells més essencials a l’hora d’utilitzar les tipografies és que aquestes siguin bàsiques i clares. La informació ha de llegir-se amb claredat ja que si no és així això pot perjudicar a la marca. A més, s’ha de pensar que la tipografia que es triï ha de ser pensada per reproduir-se en diferents suports i grandàries i si es decanta per una font amb massa ornaments, podria no ser llegible. Per tant, menys és més, i la claredat i senzillesa no està renyida amb la creativitat.
En aquest sentit, és important tenir en compte també l’espai entre caràcters. Una tipografia amb molt poc espai entre caràcters influiria negativament en aquesta llegibilitat. Per tant, no es tracta d’utilitzar lletres amb molt espai entre caràcters, sinó de buscar un equilibri entre plens i buits. És a dir, buscar l’equilibri entre aquests aspectes.
És a dir, quan ens posem a seleccionar una tipografia hem de respondre quatre preguntes: para què es necessita?, qui ho va a llegir?, què vol comunicar? I què envolta el text escrit? Al moment en què aquestes preguntes estan totalment contestades és quan nostra tipografia i el nostre missatge seran totalment els correctes.
I fins a aquí el post d’avui en v3rtice. Com a agència de comunicació de Barcelona especialitzada en disseny gràfic esperem que hàgiu pogut observar algunes de les principals característiques d’aquest sector del disseny gràfic.