Com a agència de comunicació especialitzada en gabinet de premsa a Barcelona coneixem perfectament quines són les funcions que ha d’exercir un gabinet de premsa. L’ordre, la planificació i una bona estratègia comunicativa són la base per al seu correcte funcionament.
Avui en V3rtice anem a conèixer quins són les funcions que ha de dur a terme un bon gabinet de premsa. Aquests s’encarreguen de controlar i gestionar les relacions amb els mitjans de comunicació, així com redireccionar correctament les sol·licituds de dites mitjanes. A més. Les seves funcions principals són emetre els diferents comunicats oficials que empresa o institució desenvolupa.
Per començar, la principal funció d’un gabinet de premsa és la redacció de notes de premses útils, informatives i explicatives perquè els mitjans de comunicació les vegin suficientment atractives com per publicar-les. Això suposa una capacitat de redacció funcional perquè es pugui dur a terme una difusió el més gran possible, i que la informació que es vulgui transmetre pugui arribar al major públic possible.
A això se li pot afegir la preparació d’aparicions en els mitjans de comunicació. D’aquesta manera, és molt més fàcil que una empresa o institució pugui aparèixer en els mitjans. Si s’elabora un esdeveniment, una presentació o un acte d’inauguració es podrà atreure a mitjans de comunicació perquè es facin ressò d’aquestes novetats. Això suposa una gran publicitat per a l’empresa en diferents i variats mitjans de comunicació.
A més, un altre dels elements que estan acollint per part dels gabinets de premsa és la gestió de les xarxes socials. Així mateix, els responsables de qualsevol empresa han de desenvolupar bones estratègies de comunicació 2.0 com són les xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram, YouTube o Linkedin entre moltes altres que faciliten la distribució i difusió de tot tipus de contingut.
Per tant, un bon equip comunicatiu és fonamental per a una bona gestió de qualsevol gabinet de premsa. És a dir, l’equip humà acaba sent el pilar fonamental en el qual tota l’estructura organitzativa del gabinet està fonamentada. I fins a aquí el post d’avui en V3rtice, esperem que hàgiu pogut aprofundir més en el tema dels gabinets de premsa i les funcions que aquests han de dur a terme perquè la informació que es genera tingui la difusió corresponent.