Com a agència publicitat Barcelona especialitzada en gabinets de premsa sabem que en l’actualitat hi ha molts festivals de música que se celebren i que són una gran font d’ingressos per a moltes localitats. Per aconseguir que acudeixi tant públic aquests festivals requereixen la col·laboració d’un gabinet de premsa que els ajudi en la promoció en mitjans per així tenir més cobertura i poder exposar informació del festival a una audiència més amplies.

El gabinet de premsa és un organisme que pot ser extern o intern de l’empresa. Si aquest és extern, la tasca de cridar als mitjans serà duta a terme per un especialista que va tenir millor relació amb ells, va tenir experiència en diferents sectors i va poder tenir un punt de vista extern de l’empresa que s’encarrega del festival.
D’altra banda si escollim a un component de la plantilla perquè s’encarregui d’aquesta tasca no tindrem tots aquests avantatges però ens resultarà més econòmic. En aquest punt ja preval la decisió de l’empresa que pugui ser més positiva per als seus objectius i necessitats.
En els festivals de música hi ha un treball de promoció molt gran, no només es fan campanyes publicitàries sinó que també es fan campanyes comunicatives i d’això es va encarregar el nostre especialista. El gabinet va redactar notes de premsa relacionades amb el festival que va tractar de difondre per tots els mitjans consumits majoritàriament pels assistents per així cridar l’atenció d’ells.
Si cal, també va preparar un dossier de premsa per si els mitjans de comunicació requereixen més informació detallada sobre l’esdeveniment i l’hi va a facilitar als periodistes. Aquestes accions van servir per mantenir en alerta els mitjans sobre el festival de música i també al nostre públic.
Tot aquest contingut va haver d’estar registrat a la pàgina web del festival per què va ser el lloc principal on la gent va anar a buscar informació sobre l’esdeveniment. És per això que la nostra presència online també va ser gestionada per aquest expert que va conèixer les estratègies comunicatives més adequades per a promocionar el festival de música.
Finalment aquesta persona en acabar l’esdeveniment haurà de redactar un informe de cobertura tractant d’avaluar els resultats de les seves accions amb la informació que s’ha recollit, entrades venudes, nombre d’impactes, cobertura mediàtica i exposició.
Fins aquí el post d’avui V3rtice, com agència de comunicació de Barcelona esperem que us serveixi per poder veure el paper que té un gabinet de premsa en un festival de música i com els mitjans ens poden ajudar a cridar l’atenció de la nostra audiència.