Com a agència de publicitat de Barcelona, ens encarreguem de portar el material publicitari i de màrqueting de diferents empreses. Per això, hem realitzat campanyes, organitzat esdeveniments, assessorat a negocis sobre qüestions de publicitat i comunicació, realitzat vídeos publicitaris, etc.
En un món empresarial competitiu cada vegada és més important comptar amb un professional extern que planifiqui i organitzi la publicitat, perquè la companyia tingui un bon posicionament al mercat. L’agència aporta idees creatives i innovadores per a campanyes i anuncis, però sobretot ofereix solucions amb més objectivitat i distància .
Avui a V3rtice parlarem sobre com funciona una agència de publicitat i quins càrrecs componen aquesta organització. Per començar, està l’assessorament en màrqueting i comunicació. Les agències realitzen uns anàlisis sobre el públic, l’empresa i la seva situació comunicativa, i, una vegada detectats els problemes, s’elabora un pla estratègic amb diferents solucions.
D’altra banda, una altra de les funcions de les agències publicitàries és la producció d’elements creatius, des de campanyes, anuncis televisius, fins a dissenys en pàgines web, revistes o cartells. Segons la necessitat dels clients es produeixen uns productes o uns altres. A més de la creació d’elements publicitaris, l’agència també s’encarrega d’assegurar la col·locació de la publicitat en diferents mitjans, negociant el preu amb aquests.
L’organització d’esdeveniments conforma una altra característica de les agències. Els esdeveniments en forma de conferències, inauguracions o lliuraments de premis serveixen per captar els clients i promocionar productes. D’aquesta manera, els negocis guanyen popularitat i augmenten el seu posicionament.
Quant als càrrecs que componen una agència publicitària poden variar segons la dimensió i el pressupost d’aquesta. Els principals són un investigador, que busca la informació sobre la situació comunicativa de l’empresa; un planificador, que amb les dades anteriors elabora un pla de mitjans; un departament creatiu format per un redactor, un dissenyador i un director creatiu i un executiu de comptes, que porta la relació amb el client.
En definitiva, les agències de publicitat ajuden a les empreses a innovar i desenvolupar les seves marques, per així posicionar-se en la ment dels clients com les millors del sector. És a dir, aquestes són les funciones d’una agència de publicitat. Per tant, contractar a una agència professional i amb experiència és sempre una bona inversió.