A V3rtice, com a agència de màrqueting online a Madrid i Barcelona, prestem especial atenció a les necessitats específiques de cadascun dels clients per així oferir-los una estratègia totalment personalitzada. Per això, hem de conèixer al seu públic en tots els aspectes, no sols en el bàsic, com puguin ser els seus gustos i aficions o les seves dades geogràfiques i demogràfiques, sinó també quina és la seva relació amb la marca i amb el producte o servei que se li està oferint.

El funnel de venda digital

A l’hora d’arribar a un target determinat, convé saber quina relació té amb la marca que està intentant impactar en ell i amb el producte o servei que se li ofereix. Per això, en màrqueting utilitzem el funnel de venda, o embut de venda, que mostra de forma molt gràfica aquesta situació. Es diu embut perquè té aquesta forma, des d’una part superior més oberta fins a la més tancada en la part inferior. Això significa que aquells clients que estan més amunt encara no et coneixen o et coneixen menys i, segons van avançant pel funnel, et van coneixent més, sigui a tu o al teu producte fins que estan totalment immersos en la part més baixa i tancada, és a dir, en el moment en què decideixen realitzar la compra o contractació.

El funnel es divideix en tres parts principals, encara que amb el temps s’han anat fent més subdivisions. Nosaltres et parlarem de les més importants, que són, de la part superior a la inferior, les següents: AwarenessConsideration i Performance. En aquest blog aprofundirem en la primera d’elles i, en les pròximes dues setmanes explicarem les fases restants.

L’awareness en màrqueting online

Quan diem que un usuari es troba en la fase d’Awareness és perquè o bé no coneix el producte o servei ni la marca, o bé coneix el producte o servei de manera superficial i no coneix la marca. Per això, en aquesta fase ens interessa generar un primer interès en aquests usuaris, per aconseguir que identifiquin la nostra marca amb el producte o servei que els volem oferir. És més, potser l’usuari ni tan sols té una necessitat concreta o no la coneix, per la qual cosa és aquí on hem de fer-li veure que tenim la solució.

Els canals d’awareness en digital

Encara que puguin variar, els principals canals de la fase d’Awareness a l’entorn del màrqueting digital són els següents:

  • Display Ads

  • Social Ads

  • Vídeo Ads

  • Social Media

Els tres primers són canals en els quals es busca impactar a un gran nombre de persones a través de vídeos o imatges que captin la seva atenció i generin un reconeixement de marca o l’associació d’una marca amb un claim o un producte o servei concret. L’objectiu d’aquests canals és que el públic recordi la marca, sigui de manera conscient o inconscient. Això és una cosa que CocaCola ha fet durant molts anys amb els seus anuncis en televisió, dins del marc offline, tractant d’associar la seva marca al claim de la felicitat.

Social Media, com a canal en orgànic, és, que no requereix inversió publicitària, es pot utilitzar per a la mateixa fi de forma menys invasiva i resultat menys publicitari, però aconseguint el mateix primer efecte en el seu públic i, si es fa bé, aconseguint que el target passi de la primera fase del funnel, Awareness, a la segona, Consideration. Requereix més temps que els altres canals, però és més barat i ofereix resultats més a llarg termini. Quan un usuari es troba un perfil de xarxes socials d’una empresa atractiu i amable el recordarà molt millor que un anunci en un banner, per bona que sigui la seva creativitat i el seu claim, perquè en el primer cas ha arribat fins això i en el segon li ho han posat de manera intencionada.

Els KPI de la fase Awareness en el màrqueting online

Totes les accions dels canals abans especificats s’han de mesurar d’alguna forma per avaluar la seva efectivitat i èxit. Per això, en el sector digital utilitzem els anomenats Key Performance Indicators o KPI‘s, en català Indicadors Clau de Rendiment. En el cas de la fase d’Awareness, els més importants són els següents:

Impressions o visualitzacions: total de vegades que s’ha mostrat l’anunci o s’ha reproduït un vídeo, independentment del temps en pantalla.

Impressions visibles o visualitzacions visibles: total de vegades que s’ha mostrat l’anunci o s’ha reproduït el vídeo durant un mínim de temps determinat.

Abast: quants usuaris únics han vist el vídeo o l’anunci. Una impressió li pot aparèixer al mateix usuari diverses vegades. L’abast només té en compte als usuaris.

Esments: quantes vegades, de manera directa o indirecta s’esmenta a la teva marca.

Seguidors: en xarxes socials, quants seguidors es van aconseguint.

V3rtice: experts en màrqueting online

Aquests canals i KPI‘s no són els únics, perquè cada client requereix una recerca particular i detallada per crear una estratègia que aconsegueixi complir amb els seus objectius. A V3rtice, posem a l’usuari en el centre de la nostra activitat i generem les nostres estratègies tenint en compte a qui ens dirigim i què volem aconseguir amb això.

La fase d’Awareness és molt important per aconseguir reconeixement de marca i interès entre el públic objectiu de la teva marca. Si vols arribar al nombre més gran de persones amb el teu pressupost, a V3rtice creem l’estratègia, desenvolupem les campanyes i realitzem les creativitats necessàries perquè el teu missatge aconsegueixi l’exposició necessària. Tens algun projecte en ment? Contacta!