Com a agència de comunicació de Madrid especialitzada en assessoria i comunicació sabem que una campanya de comunicació pot variar molt en funció de mil factors, segons els objectius, un bon treball estratègic, buscar oportunitats i valorar prèviament els resultats ens permetran gestionar de manera correcta el nostre pressupost en una campanya de comunicació i així aconseguir comptabilitzar els nostres recursos de manera eficient i efectiva.
Aconseguir molt amb molt poc no és una tasca fàcil però sí que és possible. Això es tradueix en què haurem d’invertir molt més temps en les estratègies que vulguem seguir per així poder estalviar diners per una altra banda. La publicitat és una forma de promoció cara i la comunicació és barata, és per això que hem de mirar de complementar aquestes dues estratègies preses per així fer-lo més viable.
El primer pas és donar a conèixer el nostre producte, per això hem de triar el lloc on realitzarem l’acció, es poden fer servir els mitjans en línia i els mitjans offline. Els mitjans en línia econòmicament són els més viables a causa que el seu cost és gratuït, per exemple les xarxes socials. També podem fer servir altres mètodes de posicionament com Google Adwords que ens permetran tenir molta més presència i que són de cost baix.
D’altra banda els mitjans offline t’ofereixen la possibilitat d’abastar un públic molt més massiu però no segmentat, és a dir que va arribar a un públic molt heterogeni. També és molt difícil avaluar els impactes que tenen i si ens estan ajudant a augmentar la nostra presència i notorietat. A diferència dels mitjans en línia aquests són molt més cars però poden servir per guiar el públic a les xarxes socials i web de l’empresa.
Altres factors influents en el cost d’una campanya de comunicació són la durada d’aquesta, com més llarga sigui més despeses tindrem pel que fa a personal de treball. També el format i els materials que usem poden fer augmentar el cost d’aquesta causa que en molts casos cal contractar treballadors especialitzats que puguin fer efectius aquests recursos que farem servir en la nostra estratègia. Aquest personal va permetre a l’empresa realitzar accions que requereixen una major especialització i perfecció.
Per tant tenim per triar dos camins diferents en funció del nostre pressupost, la via econòmica en què oscil·la entre 0 i 1500 € i la cara que pot tenir un preu de sortida de 10000 €. El fet de ser més barat o més car no vol dir que no tingui el mateix nivell d’efectivitat sinó que en funció dels nostres objectius i el públic al qual vulguem arribar pot ser més efectiva una o l’altra.
Fins aquí el post d’avui V3rtice, esperem que us hagi servit per conèixer els passos que s’han de seguir en la implementació d’una campanya de comunicació i els costos de cadascuna de les accions.