Com a agència especialitzada en comunicació digital de Barcelona, som conscients de la necessitat d’innovar en les estratègies comunicatives per vendre productes o serveis. Una de les eines que ho fa possible és el storytelling, que consisteix a explicar una història alhora que es crea un vincle emocional amb el públic.
En el present article parlarem de la importància del storytelling a l’hora de crear una marca i quins elements ha de tenir perquè sigui efectiu. La forma de comunicar-nos ha canviat, així com també van canviant les necessitats dels consumidors. Per això, avui dia no en tenim prou amb que ens expliquin una història. La manera com s’explica és també important per a la gent.
D’aquesta manera, el storytelling comparteix continguts amb valor addicional que connecten emocionalment a una marca amb els seus clients. I quins són els avantatges d’utilitzar aquesta estratègia comunicativa al món del màrqueting? Per començar, són històries que es recorden més fàcilment. Gràcies a que tenen elements visuals i interactius, el públic les té més present que si es tractés d’un contingut corrent. En alguns casos fins i tot, acaben tornant-se virals.
D’altra banda, generen confiança ja que expliquen històries des de punts de vista diferents i això fa que atreguin a nous consumidors a través de el “boca a boca”. A més en alguns casos és menys costosa que les campanyes de màrqueting tradicionals, ja que per crear storytellings se solen utilitzar plataformes digitals. 
Una vegada analitzada la seva importància al món digital, veurem les principals característiques que ha de tenir. En primer lloc, el storytelling ha de causar impacte i emoció en el públic. Per a això ha d’utilitzar paraules contundents i elements visuals que es recordin. A més, és important que la història sigui autèntica, ja que els consumidors detecten ràpidament quan un contingut és fals i això podria fer perdre credibilitat a l’empresa.
Un altre element que cal tenir en compte, és que la història ha d’estar vinculada a una experiència, de manera que arribi directament als sentiments i sensacions del públic. Així, en lloc de parlar de les característiques d’un producte cal parlar del que li aporta a un determinat client. Finalment, ha d’explicar alguna cosa rellevant i original, que aporti informació nova.
El storytelling s’utilitza en múltiples camps de la comunicació però també en el sector del màrqueting. I és que cada empresa té la seva pròpia història que explicar als seus clients, només cal saber troba-la i explicar les millors parts amb un llenguatge atractiu. L’èxit, llavors, vindrà sol.