La publicitat és un recurs que t’ajuda a donar-te a conèixer, informar i persuadir al públic objectiu, no obstant això, no et va a generar vendes de forma immediata. És una eina que necessita una freqüència, ja sigui intensiva, extensiva o mixta. En V3rtice, agència de publicitat i comunicació, creiem que aquests són els elements imprescindibles per decidir què mitjà triar:

Conèixer al teu públic objectiu és indispensable a l’hora de triar un mitjà. Deus analitzar el sexe al que et dirigeixes, l’edat, el poder adquisitiu i l’estil de vida. Això t’ajudarà a saber què els agrada i quins mitjans consumeixen. A més del target, hem de tenir clar els objectius de la campanya de publicitat. Amb això podrem saber cap a quin camí ens podem dirigir i què necessitem per arribar a aquests objectius.

La cobertura és la forma de mesurar l’audiència d’un mitjà, és a dir, ens ajudarà a saber el percentatge de públic objectiu. Aquest aspecte és més important si és un producte que es dirigeix a un segment gran i de compra freqüent. L’impacte és el nombre de vegades que el públic objectiu entra en contacte amb la publicitat. La quantitat d’impactes depèn del nombre d’insercions de la campanya i del suport utilitzat. A més, amb això sabrem la freqüència, que és el nombre d’impactes rebuts per les persones aconseguides. Aquest factor és important quan es tracta de productes nous o es dirigeixen a un segment en concret.

L’afinitat és el grau de similitud que mostra el públic objectiu i el grup d’audiència. Mesura la proporció de persones que pertanyen als dos grups. La decisió de tota campanya dependrà del pressupost publicitari o la inversió disponible, del timing i els formats a utilitzar.

En V3rtice, agència de publicitat i comunicació, analitzem tots aquests aspectes, a part d’investigar l’històric de campanyes amb productes semblants o amb un públic objectiu similar. Tots aquests aspectes es poden analitzar amb pàgines especialitzades en la recerca de mitjans, com és el cas de EGM.

L’èxit d’una campanya, dependrà d’una bona anàlisi i de l’experiència dels professionals. En V3rtice, comptem amb una gran experiència en publicitat, i podeu comptar amb la professionalitat i responsabilitat a l’hora de fer aquest tipus de campanyes.