Una campanya de publicitat amb un famós pot generar molts avantatges per a una marca, com ja us expliquem al seu moment en el bloc. En V3rtice, agència de publicitat, hem tancat contractes publicitaris entre marques capdavanteres, com Lidl, i cares famoses, com Mireia Belmonte; famosa nedadora olímpica. Per aquesta experiència, avui en el blog de V3rtice, agència de publicitat, us explicarem com decidir què famós és el més adequat per a una campanya de publicitat

Primer de tot cal tenir clar quina imatge volem donar amb el nostre producte, cal ser conscients que aquest personatge públic serà la imatge de la marca, per això s’ha de considerar ben el que volem transmetre.

Devem buscar aquest personatge públic que representi la imatge anteriorment definida, que pugui transmetre els valors de la marca i producte. Cal tenir clar que les accions posteriors del famós, pot perjudicar o beneficiar a la marca, com ja expliquem en el blog anteriorment esmentat. Hem de veure i analitzar si aquesta persona pot ser influent per al nostre públic objectiu. A més, deu ser una persona que no se li relacioni molt amb altres marques, per no crear confusió en l’espectador.

Seguidament, quan ja tenim clar qui és el candidat ideal, cal fer possible aquesta contractació per poder fer la publicitat amb la imatge d’aquest personatge públic. Aquesta persona serà la imatge de la marca durant el temps que duri la contractació, per això mateix, les accions que faci en aquest període, seran molt importants en la marca.

En el cas de Mireia Belmonte amb Lidl, vam veure que era perfecta per a la marca, representava els valors i ens agradava el que transmetia. En V3rtice, agència de publicitat, ho teníem clar, i al final, va ser un cas d’èxit.

Per resumir, cal analitzar ben el que volem transmetre i el possible candidat de la imatge de la marca. Hem de tenir uns punts molt en compte:

 
  • La imatge que volem transmetre.
  • Que sigui una persona que representi aquesta imatge i valors.
  • Evitar que sigui una persona amb sobreexposició en diferents marques.
  • Vigilar les accions del personatge públic perquè no perjudiqui a la marca.
 
En V3rtice, agència de publicitat, esperem que tingueu molt en compte aquest recurs per poder publicitar la vostra marca, però sempre sense excedir i investigant tots els punts abans esmentats.