Com agència comunicació Madrid especialitzada en gabinet de premsa tenim constància de totes les funcions que pot dur a terme un periodista en un gabinet. En moltes ocasions no sol estar del tot valorada les seves funcions però són imprescindibles perquè qualsevol marca, empresa o institució pugui relacionar-se amb els mitjans de comunicació.
 
Un gabinet de premsa és un organisme que és contractat per una empresa per gestionar les sol·licituds d’informació dels mitjans de comunicació, alhora que també realitzar relacions proactives amb els mitjans amb l’objectiu de difondre determinats missatges que afavoreixen a l’empresa de cara als mitjans de comunicació i de cara a les persones que reben el missatge i que, per tant, es consideren públic potencial.
 
En aquest sentit, el gabinet de premsa pot ser denominat com a gabinet de mitjans, gabinets de relacions amb els mitjans de comunicació, gabinet de comunicació, gabinet de relacions externes o gabinet de relacions públiques. És a dir, per més noms que pugui tenir el seu objectiu principal, tal com hem dit anteriorment, és mantenir una relació amb els mitjans de comunicació per poder transmetre el seu missatge.
 
Per tant, per poder transmetre correctament el seu missatge, donis del gabinet de premsa es realitzen una sèrie de documents que permeten la difusió del missatge, els valors i la identitat de l’empresa. D’una banda, podem destacar les notes de premsa. Aquestes seran redactades tenint en compte les circumstàncies i la manera en la qual els mitjans es facin ressò de la notícia en si. És molt important intentar relacionar amb l’actualitat la informació que volem promocionar, ja que d’aquesta manera els mitjans de comunicació veuran més atractives les notes de premsa que el gabinet realitza.
 
De la mateixa manera cal fer referència als dossiers de premsa i a les convocatòries de mitjans. Els primers, els dossiers de premsa són uns documents que contenen informació que pot reforçar i complementar les notes de premsa i es converteixen en una eina interessant de cara als mitjans. I menteixis que els comunicats amb els mitjans permet tant parlar com rebre i enviar sol·licituds, respondre qüestions o tot el que sigui necessari per part de l’empresa és una labor de la qual s’encarrega el gabinet de premsa.
 
En aquest sentit, els periodistes han d’estar connectats i en relació constant amb els periodistes i mitjans de comunicació per a qualsevol qüestió. I fins aquí el post d’avui en v3rtice, com a agència de comunicació de Madrid especialitzada en gabinet de premsa, esperem que hàgiu pogut observar que funcions són les que duen a terme els periodistes en els gabinets de premsa.