Com a agència publicitat Barcelona especialitzada en publicitat BTL hem pogut comprovar que, en els últims anys el sector de la publicitat s’ha vist dividit en dos grans grups en funció de les tècniques que es fan servir i els mitjans que es fan servir com a suport per implementar les estratègies i accions que ens permetran assolir el nostre segment d’audiència, complir els nostres objectius, impactar i aconseguir l’èxit. 

La revolució tecnològica que s’ha viscut des dels últims anys fins al període en què ens trobem ha canviat per complet el món de la publicitat, aquest canvi ha estat el precursor que apareguin nous suports en els quals es pot fer publicitat.

És per això que la publicitat 
Above The Line es basa en accions que es realitzen en mitjans convencionals i massius, entre ells la ràdio, la televisió i la premsa. Aquesta estratègia és molt útil si volem promocionar productes que van enfocats a la gran majoria del mercat i per a l’empresa això suposarà grans costos perquè s’han de comprar els espais publicitaris per poder inserir les nostres peces publicitàries.

D’altra banda la publicitat 
Below The Line fa servir com a suports mitjans o estratègies no convencionals com poden ser l’e-mail màrqueting, esdeveniments en el punt de venda, el telèfon o les xarxes socials. Aquests canals són molt més directes i ens permeten transmetre missatges més específics als nostres clients potencials amb un cost molt menor però d’altra banda el nostre abast queda limitat perquè els mitjans no són tan massius.

Quin dels dos tipus pot resultar més útil per a la meva empresa? Ambdues estratègies tenen els seus avantatges i amb els seus desavantatges. En el cas de la publicitat 
ATL podem arribar a un públic més ampli i generar més repercussió que contribuirà en el posicionament de la marca. D’altra banda la publicitat BTL ens permet tenir una comunicació més directa i personalitzada amb els clients.

En tot cas per poder triar l’estratègia que ens pot ser més útil hem de tenir en compte les necessitats que té la nostra empresa i les característiques demogràfiques, psicogràfiques i de comportament que té el nostre públic objectiu així com la seva mida. També és necessari conèixer les expectatives que tenim per al futur i el que ha de comportar per a l’empresa la implementació d’una d’aquestes dues accions publicitàries.

I fins aquí el post d’avui de 
V3rtice, com agència de publicitat de Barcelona esperem que us hagi servit per poder veure els dos grups en què es divideix la publicitat actualment i els seus principals avantatges i desavantatges.