Com a agència publicitat Barcelona sabem que en l’actualitat les empreses recorren a les agències perquè especialistes s’encarreguin de la tasca comunicativa i de la promoció dels seus productes al mercat amb l’objectiu d’assolir el seu segment de públic objectiu i augmentar els seus beneficis.

Les agències solen oferir diferents serveis per ajudar les empreses a assolir els objectius fixats, en primer lloc analitzen la situació comunicativa i l’entorn de l’empresa. Amb aquestes dades que permeten a l’agència conèixer l’empresa comença una etapa d’assessorament en la qual es recomanen les estratègies i accions més efectives que ha d’implementar l’empresa.

A part d’aquests serveis també participen en l’elaboració de l’estratègia ajudant en la planificació de mitjans, creant, dissenyant i produint material gràfic i tècnic de difusió i oferint un control exhaustiu de com es va desenvolupant la campanya. Però això és molta feina per a una sola persona, és per això que l’agència es divideix en diferents departaments que es reparteixen les tasques per confeccionar la campanya.

Tota institució té un líder, aquest personatge es diu 
CEO o director general i és el responsable de la visió, missió i rendibilitat de l’agència així com d’assegurar que els objectius que té l’empresa es compleixen. En la majoria de casos aquest ha d’assumir tota la responsabilitat encara que de vegades té el suport del director de Serveis a Clients o el director de Comptes.

El Departament de Comptes és el que s’encarrega de crear un pont entre l’agència i el client, és molt important per a l’agència perquè ell serà el que es reuneixi amb el client i el que exposi les necessitats a l’equip per així començar a realitzar la campanya publicitària.

El màrqueting i la comunicació orientada als clients és una feina que porta a terme el Departament de Planificació Estratègica. Aquest serà l’encarregat d’investigar i subministrar informació sobre el públic objectiu, el producte, el mercat o la competència. És el que definirà les estratègies i accions que es prenen dins de la campanya publicitària.

El Departament de Creació va tractar de desenvolupar el 
briefing, per dir-ho així donar-li vida, i ha de saber treballar amb mitjans convencionals i no convencionals. Són els encarregats d’atribuir creativitat a la campanya i l’element diferencial de qualsevol agència. Aquest va molt relacionat amb el Departament de Producció i amb el Departament de Tecnologia que seran els encarregats de materialitzar la campanya i per tant crear el producte final.

Fins aquí el post d’avui 
V3rtice, com agència de publicitat de Barcelona esperem que hàgiu pogut conèixer una mica més tots els serveis que pot oferir una agència a un anunciant i com s’estructura aquest tipus d’institució.