Com a agència de comunicació a Madrid especialitzada en relacions públiques coneixem el que significa la imatge per a una marca, és la forma com aquesta es mostra al públic i com és percebuda per ells. Per això és important que aquesta imatge sigui positiva, perquè això determinés si el nostre posicionament és correcte o no i si aconseguim arribar a la ment del consumidor i per tant poder guiar el seu comportament.
 
Aquesta imatge que vam mostrar en alguns casos pot resultar danyada per fallades en la comunicació de l’empresa i en l’execució de les seves accions. En aquest context les accions principals de la institució se centren en netejar la seva imatge i elaborar un pla de comunicació de crisi per tornar a la normalitat i així recuperar l’estabilitat.
 
En una crisi empresarial és difícil actuar de forma correcta ja que no hi ha un camí marcat cap a la solució. D’altra banda una crisi sol tenir diverses característiques que dificulten el treball de l’equip de comunicació, aquesta no sol avisar i és sorpresa, en aquests casos es dóna una pèrdua de control de la situació que en molts casos succeeix per una falta d’informació. Això ens converteix durant un període de temps en el focus d’atenció pel que s’han de fixar solucions a curt termini per sortir d’aquesta situació el més ràpid possible.
 
Davant aquestes circumstàncies l’empresa ha d’actuar de forma cautelosa, vigilant les accions que realitza i les decisions preses i amb transparència, demostrant que no hi ha res a amagar per així tornar a posar els fonaments d’una relació de confiança entre el nostre públic i l’empresa.
 
Una bona comunicació dins de l’empresa van a permetre unir a l’equip i fer desaparèixer aquesta incertesa que es genera al voltant de la situació, d’altra banda una bona comunicació externa ens permetrà informar de manera correcta sobre el que ha passat a l’audiència i així evitar que es generin rumors que poden perjudicar encara més la imatge.
D’altra banda també és important mantenir una bona relació amb els mitjans i els periodistes en aquest període, en alguns casos aquests poden ser el nostre pitjor enemic si no els donem tota la informació necessària sobre la situació de l’empresa. La compareixença d’una persona important a nivell intern de l’empresa davant els mitjans ens va a beneficiar perquè va a poder assumir responsabilitats, comunicar tot el que ha passat de primera mà, fet que ens va a donar molta més credibilitat i veracitat, i disculpar-se i prestar atenció als afectats si això fos necessari.
Fins aquí el post d’avui V3rtice, confiem que hagueu pogut veure la importància que té la imatge de l’empresa i com ens projectem al públic, així com els passos que es deuen prendre davant d’una crisi i la forma com hem d’actuar.