Com a agència de comunicació de Madrid especialitzada en gabinets de premsa sabem la importància de redactar bé una nota de premsa perquè així pugui ser d’interès per als periodistes, sigui publicada en els mitjans i per tant aconseguir assolir els nostres objectius.

Què és una nota de premsa? És el document que l’empresa va a fer arribar als periodistes amb l’objectiu d’expressar un fet noticiable que ha passat perquè aquests ho publiquin al medi i així l’empresa pugui augmentar la seva notorietat. Normalment aquesta s’envia per correu electrònic.
El missatge ha de ser l’encarregat de seduir el periodista, és per això que ha d’estar redactat amb un to directe i ha de ser breu, concret i atractiu. Les característiques que ha de tenir és que la notícia sigui veraç, clara, general, actual i innovadora. 
Perquè aquesta cridi l’atenció del periodista ha de contenir totes les seves parts necessàries per així facilitar-li el treball, s’ha de pensar que aquesta serà l’única informació que el medi va tenir sobre el fet per començar a treballar-hi.
El primer pas és realitzar la capçalera, en aquest ha de figurar el logotip de la companyia per així poder identificar qui ha enviat la nota de premsa. També ha d’aparèixer el títol nota de premsa i la data d’enviament. Hi ha la possibilitat d’afegir una imatge per il·lustrar el document però això ja és opcional.
En segon lloc en la part inferior de la capçalera anem a situar el titular. Aquest és una frase on s’ha de resumir tota la informació i el primer lloc en el qual es va a fixar el periodista, recomanem no fer servir rimes ni un altre tipus d’algoritmes lingüístics per així evitar la confusió.
Seguidament tenim l’entradeta, consisteix en un petit paràgraf on es recull tota la informació important de forma breu. Aquest ha de respondre a les preguntes Què ?, Qui ?, Com ?, Quan ?, On? i Per què? que ens permeten ressaltar les prioritats del nostre comunicat.   
A sota d’aquesta introducció ja vam començar a desenvolupar el cos de la notícia. Per escriure-ho de forma correcta hem de fer l’exercici de donar prioritat a les preguntes respostes anteriorment, aquest es coneix com piràmide invertida. Per donar un ordre lògic al contingut comencem responent a les preguntes en funció de la seva rellevància i anem seguint amb les altres. En aquesta part de l’estructura ha d’estar tota la informació necessària sobre el nostre fet perquè així el periodista pugui fer la seva feina. 
De manera opcional es pot redactar un petit paràgraf, a la part final, en què consti informació sobre l’empresa que ha emès la nota de premsa, activitat empresarial, any de naixement, per exemple. Aquest és el moment en el qual la institució pot aprofitar per llançar el seu missatge de màrqueting per seduir i cridar l’atenció del medi. 
Finalment hem d’afegir les nostres dades de contacte que són de vital importància perquè, en el cas que estiguin interessats en publicar la notícia hauran de posar-se en contacte amb nosaltres per així ampliar la informació si fos necessari. I fins aquí el post d’avui V3rtice, esperem que us serveixin aquestes indicacions per poder redactar una nota de premsa de forma correcta, seguint la seva estructura, per així tenir èxit en el moment de fer-la arribar als periodistes.