Com agència comunicació Madrid especialitzada en vídeos publicitaris seguim una estratègia per a tots aquells vídeos publicitaris que els nostres clients ens demanen. La millor manera d’organitzar aquest tipus de vídeos és mitjançant una estructura prèvia, senzilla i efectiva perquè tots els desitjos del client estiguin presents.
Per poder aconseguir tots aquests objectius ens centrem en la figura del storyboard. Un storyboard està format per una sèrie de dibuixos mostrats en seqüència amb l’objectiu de servir de guia per, visualitzar una animació abans de realitzar-se o filmar-se. Aquest storyboard inclou instruccions o anotacions que serviran perquè l’equip de treball desenvolupi dins d’un pla establert.
A partir de la figura del storyboard, el director del vídeo publicitari pot segmentar el seu enregistrament sense seguir estrictament l’ordre lògic de la trama. És per aquest motiu que un storyboard es basa en una idea bàsica i organitza els següents aspectes: escena, enquadrament, seqüència, temps i comentaris.
En aquest element és principal l’escena perquè és el que es dibuixa. L’escena és l’acció que succeeix en el dibuix amb els objectius animats. Aquesta acció està fixada en un moment ben al començament bé durant el seu transcurs. A més, la fixada de l’escena ha de ser representativa del que s’està explicant. D’altra banda, l’enquadrament dins del dibuix de l’escena és molt important perquè s’ha d’emmarcar el que l’objectiu de la càmera va a veure. En aquesta zona és on es desembolica l’acció del relat.
D’altra banda, la seqüència és la relació que hi ha entre un dibuix i el següent. Entre un i un altre dibuix hi ha una acció o simplement un pas del temps. A més, com més detall es representi menor serà la seqüència que existeixi, ja que en el quadre a quadre es veuran les accions més detalladament.
I d’altra banda, el temps ordena i atorga durada a cada escena i al mateix temps que transcorre entre cadascuna. En el cas d’un vídeo publicitari és necessari tenir en compte els fotogrames per segon que són necessaris per donar moviment a una imatge. Menys fotogrames faran que el moviment representat sembli més lent i més fotografies representaran un moviment més ràpid que el real.
I fins aquí el blog d’avui de V3rtice. Com a agència de comunicació de Madrid especialitzada en vídeos publicitaris esperem que hàgiu pogut descobrir alguns elements claus a l’hora de desenvolupar un storyboard.