Com a agència de comunicació i publicitat especialitzada en planificació de mitjans, hem completat un altre projecte per a un dels nostres clients: la Fundació Mallorca Turisme. En aquest sentit, hem realitzat una proposta de pla de comunicació per millorar la imatge de la illa de Mallorca a través d’una sèrie d’estratègies comunicatives.

La Fundació Mallorca Turisme (FMT) és una entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat promoure Mallorca com un de les grans destinacions turístiques als mercats nacionals i internacionals. A més, la institució pretén consolidar l’illa com una oferta de qualitat i atractiu per a turistes de major poder adquisitiu i establir-se com un element clau i de referència en l’àmbit local de l’illa.
Per preparar la proposta del pla de comunicació, el primer que es va fer va ser una anàlisi sobre l’entorn de la Fundació Mallorca Turisme, centrat en el context local, social i organizacional. En aquest sentit, es va destacar que els sectors del turisme i la construcció s’han convertit en els pilars de l’economia mallorquina i que molts negocis s’han hagut d’adaptar a aquests canvis. D’altra banda, es va esmentar que el model turístic actual d’alcohol i desenfrenament no agrada a la majoria d’habitants de la illa que veuen com això pot repercutir negativament a la imatge de Mallorca.
Després d’analitzar el context de la Fundació, es va intentar descobrir quin és el perfil de turista que visita l’illa i quin és el públic al que es vol dirigir l’entitat. Així, encara que el públic que visita Mallorca és molt divers, la meitat tenen entre 25 i 44 anys i vénen a fer un turisme d’oci o familiar. A més, la majoria viatgen en vols lowcost i provenen de diferents països però sobretot d’Alemanya, Regne Unit, Espanya o França. No obstant això, el públic objectiu al que es vol dirigir la Fundació és a turistes que provenen d’Estats Units i dels països nòrdics i que, per tant, tenen un nivell adquisitiu més alt.
D’altra banda, en el pla de comunicació es va intentar plasmar la competència més directa de Mallorca que són Turquia i Grècia a l’estar a prop i representar l’imaginari col·lectiu del Mediterrani. D’altra banda, es va analitzar la situació comunicativa de Mallorca i els aspectes que havia de millorar. El següent pas va ser la definició d’uns objectius clars i realistes que tenien en primera instància posicionar Mallorca com a destinació de qualitat de manera eficient i allunyar la imatge que molta gent té de turisme low cost.
Una vegada es tenen clars els aspectes més contextuals i teòrics és hora d’elaborar un DAFO que estudiï la situació actual de l’illa, tenint en compte les seves debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. Si es tenen molt clars els aspectes que cal introduir en aquest gràfic serà molt més fàcil detallar accions comunicatives concretes i estratègies. D’aquesta manera, les propostes es van basar en donar un focus més mediterrani a l’illa i difondre un missatge de proximitat i vivència al públic.
Finalment, es van proposar una sèrie de campanyes que seguien aquesta mateixa estratègia com la creació de diferents càpsules audiovisuals i material gràfic, la professionalització de les xarxes socials o la promoció amb influencers i mitjans de comunicació. En aquest sentit, aquestes propostes es materialitzarien a través de canals online- tenint en compte les tendències actuals- però també offline, centrant-se en les relacions públiques i la publicitat.