Com a agència de publicitat de Barcelona especialitzada en disseny gràfic coneixem com quins són els principals tips que s’han de desenvolupar en l’elaboració d’un logo per a una institució pública. Visió, missió i valors són tres dels motius que s’han d’intentar plasmar en logotip perquè representi a la institució pública.

Si no es construeix una imatge de marca coherent i adequada, es podria estar perjudicant al desenvolupament de qualsevol tipus d’institució pública. El logo és l’element gràfic que identifica la teva marca i serveix perquè la imatge que vols donar de la institució sigui recognoscible i es pugui identificar amb els serveis que aquesta ofereix. A continuació, anem a detallar quins han de ser els elements principals en la creació d’un logo per a una institució pública.

La senzillesa és el pilar fonamental de qualsevol bon logo. Els elements gràfics que componen el logo han de ser pocs i clars, recorrent a formes, colors i tipografies que ho dotin d’expressivitat i identitat. La simplicitat ha d’estar associada a la facilitat d’identificar el logotip amb la institució pública.

La coherència va desenvolupar un sentiment de proximitat i benestar en els usuaris i possibles clients de la institució. Per tant, el logo ha de ser representatiu de la imatge corporativa i coherent amb els colors i formes a utilitzar en tots els materials de la teva marca. Est ha de reflectir la característica principal de la institució d’una manera senzilla.

De la mateixa manera, l’objectiu principal d’un logotip és que sigui recordat, per la qual cosa hem de destacar els valors fonamentals de la institució de manera que quedin reflectits el més fidelment possible en una imatge. Per aquest motiu s’ha de crear un estil i disseny propi que permeti relacionar i identificar ràpidament el disseny amb la institució.

Avui més que mai, les organitzacions necessiten realitzar accions que contribueixin a crear una imatge d’elles atractiva, moderna i propera alhora que socialment compromesa, la responsabilitat social corporativa és també un element important a destacar en les organitzacions d’avui dia que forma part també del projecte global d’identitat corporativa de la institució.

I és que, al final, un logo acaba sent una primera presa de contacte entre institució i possible client, i amb el pas del temps aquest logo es converteix en un element diferenciador. I fins a aquí el post d’avui en v3rtice, esperem que hàgiu pogut observar els consells que us oferim per a la creació d’un logo per a una institució pública.