V3rtice ha tornat a completar un altre projecte! El Reus Deportiu, club d’hoquei sobre patins i posseïdor de 8 copes d’Europa ens ha contractat com a agència de publicitat de Barcelona, per realitzar una auditoria de publicitat. L’objectiu de la auditoria era valorar el patrocini del seu principal sponsor: La Fira.

Avui en V3rtice us anem a explicar en quin ha consistit aquest projecte d’assessoria publicitària. Com a agència especialitzada en assessoria i comunicació de Barcelona, V3rtice s’ha reunit amb el client i ha analitzat el seu posicionament actual; tant a nivell de comunicació i publicitat, com a esportiu. L’anàlisi prèvia és una part important dins de l’estratègia publicitària ja que facilita la labor de l’agència i permet conèixer millor el client i així, comptar amb tota la documentació necessària per executar una correcta assessoria i auditoria de comunicació.

D’altra banda, V3rtice ha examinat tots els mitjans de comunicació de l’àmbit esportiu i generalista que parlava sobre el Reus Deportiu per veure si el seu patrocinador, La Fira, apareixia en aquesta. Per tant, aquesta part de la auditoria de comunicació s’ha basat en una documentació dels mitjans de comunicació valorant la importància que se li donava segons el lloc en el qual apareixia (titular, peu de foto, subtítol, text…).
D’aquesta manera, una vegada finalitzat l’anàlisi dels mitjans, V3rtice mitjançant tarifes oficials ha realitzat una valoració econòmica de cada contrapartida tenint en compte els mitjans de comunicació, els canals de difusió en els quals apareixien, les dimensions entre unes altres.
Finalment, com a resultat s’ha obtingut un informe de la auditoria de comunicació i publicitat amb les conclusions finals que V3rtice com a agència de comunicació i publicitat de Barcelona ha extret de l’anàlisi.
L’últim pas ha consistit en una auditoria de comunicació amb el client en el qual s’ha explicat els detalls de les conclusions de l’anàlisi i s’ha donat a conèixer un preu aproximat sobre el que ha costat al club d’hoquei La Fira. Uns resultats, que han coincidit amb les conclusions que el Reus Deportiu ja havia extret prèviament.
Aquest tipus d’auditories i assessories són molt útils per a qualsevol tipus d’empreses lloc que els ajuden a identificar errors comesos en l’organització que poden haver passat desapercebuts i els ajuden, entre altres aspectes, a avaluar als patrocinadors.
Per tant, és recomanable que tant les mitjanes com les petites empreses es reuneixin amb agències externes que els evitin situacions perjudicials i els aconsegueixin importants estalvis de costos. Una entitat independent i externa pot realitzar exàmens molt més objectius que una interna, i donar amb solucions que potser no s’havien plantejat.