Hem tancat un acord amb la nova alcaldia de l’ajuntament de Sabadell per realitzar el servei d’assessoria en comunicació digital, i donar suport a les xarxes socials oficials.
 
La nostra missió es centra en assessorar a nivell de continguts i imatge, i seguir l’agenda política per anar informant adequadament de tots les notícies que afecten els ciutadans de Sabadell. Amb això pretenem establir un canal interactiu i un feedback directe amb els ciutadans de Sabadell. Per l’alcaldia és clau conèixer el què opinen els ciutadans i informar de tot el que s’està realitzant per a la millora de tots. La informació és clau per comunicar el que s’està fent, sinó comuniquem es genera un desconeixement que no es recomana en absolut.

Amb les xarxes socials aportem aquesta visibilitat a Sabadell, sobretot en els temes que més interessin als ciutadans de la capital del vallès occidental, i fixem canals de proximitat, mitjançant un social media pla.
 
Ens encarreguem d’estar al dia de l’actualitat, d’informar del què passa, de respondre als usuaris i sobretot, de comunicar adequadament tot allò que afecta la ciutat del vallès occidental mitjançant les xarxes socials.
 
En una assessoria de comunicació digital hem de tenir molt clar els objectius, la situació actual, el target a qui ens dirigim, i sobretot, conèixer el nostre posicionament. Amb aquesta informació, vam elaborar l’estratègia més adequada a les xarxes socials.