Com agència publicitat Barcelona especialitzada en gabinets de premsa coneixem la importància que té aquest organisme per a les empreses i les institucions en el moment de gestionar totes les sol·licituds d’informació que tenim per part dels mitjans i per establir una relació positiva amb l’objectiu de difondre certs missatges.

Per als esdeveniments esportius l’equip que treballa en aquest departament ens pot resultar de gran utilitat, els mitjans es mostraran interessats a poder fer una cobertura mediàtica d’aquest esdeveniment o en tenir informació del que passa en el dia a dia. Per poder intervenir amb aquests sol·licitants necessitarem una persona especialitzada en la gestió amb els mitjans.
Al Barcelona Open Banc de Sabadell que se celebra entre el 23 i el 29 d’Abril comptarà amb un gabinet de premsa que s’encarregarà de diverses coses per facilitar als mitjans seu treball. En primer lloc indicarà els espais on es podran adquirir les acreditacions per poder accedir al torneig i els llocs on es permet que entrin les persones que compten amb aquestes.
D’altra banda també indicarà als mitjans on es troba el centre de premsa, els hi donarà les indicacions a seguir dins d’aquest espai i els hi facilitarà certa informació sobre el torneig recollida en clippings de premsa, programa diari, estadístiques de l’ATP i quotes i àudios de les conferències de premsa. Mitjançant un sistema d’alertes es notificarà als periodistes quan comencen les rodes de premsa o les conferències de premsa perquè així puguin cobrir-les totes en els mitjans.
Aquests periodistes tindran diverses facilitats també dins el recinte, se’ls hi indicarà on es troba la zona mixta, espai en el qual hi podran accedir i realitzar entrevistes o qüestions als esportistes en el moment previ o posterior al partit. D’altra banda també comptaran amb una tribuna de premsa a la pista central on podran comptar amb tot el seu equip i estaran en un lloc privilegiat per poder retransmetre en directe els partits que es juguin en aquest espai.
Finalment els mitjans podran destinar una persona de fotografia per obtenir material fotogràfic en els partits del torneig i també a la zona d’entrenaments. Perquè els mitjans no es perdin cap dels esdeveniments dins el torneig se’ls facilitarà una agenda indicant tots els actes d’interès que s’hi celebraran.
Fins aquí el post d’avui V3rtice, com agència de publicitat de Barcelona esperem que hàgiu pogut veure la importància d’un gabinet de premsa en un esdeveniment esportiu per així poder gestionar i organitzar els mitjans de forma correcta i que ells puguin transmetre còmodament informació sobre el nostre esdeveniment.