Com agència publicitat Barcelona especialitzada en comunicació digitaldisseny gràfic som conscients que per a una empresa, marca o institució fer arribar les seves novetats i últimes informacions al seu públic és imprescindible. En aquest sentit, tant a nivell intern com a extern moltes organitzacions utilitzen les newsletters com a eina bàsica per a l’enviament del seu contingut. 

D’aquesta manera, primer de tot cal saber què és una newsletters. Una newsletters és una publicació digital que es distribueix a través del correu electrònic amb certa periodicitat (diària, setmanal, mensual, bimensual o trimestral). Les newsletters solen estar formades per diferents articles d’interès per als subscriptors sobre la marca, empresa o institució en el qual es mou i acompanyat d’algun contingut exclusiu.

La newsletters és una eina de comunicació amb un gran potencial de conversió i fidelització. A causa del seu baix cost, les marques són capaces d’impactar més vegades als seus usuaris, mantenint així un vincle continu amb ells. Així mateix, les newsletters són una eina perfecta per generar tràfic web. I això estimula les vendes dels seus productes o serveis, ja sigui generant nous clients o fidelitzant als antics.

A nivell de disseny es poden crear diferents tipus de newsletters. Algunes són més senzilles, en relació al seu contingut, i per tant el seu disseny ha de ser més visual i que cridi l’atenció del públic. Mentre que d’altra banda, podem trobar newsletters amb un contingut més ampli. En aquests casos, aquestes newsletters han d’estructurar-se d’una manera jeràrquica on el contingut mantingui una posició ordenada i així facilitar la seva lectura. D’altra banda, quant a la gamma cromàtica sempre s’ha de mantenir els colors corporatius de la marca, empresa o institució per crear un major vincle.

A més, les newsletters cada vegada té més èxit, ja que l’email té un cicle de vida molt major que les xarxes socials. D’altra banda, el 91% dels professionals de màrqueting comprova l’email almenys una vegada al dia sent est el canal primari de generació de leads pel 89% dels professionals del màrqueting. I d’altra banda més del 80% dels consumidors prefereix l’email com a canal de comunicació de màrqueting.

I fins aquí el blog d’avui en v3rtice, com a agència de publicitat de Barcelona especialitzada en comunicació digital i disseny gràfic, esperem que hàgiu pogut conèixer més que és una newsletter, quin és la seva funció i a nivell de disseny com es poden estructurar. És a dir, una lliçó comprimida de com crear una newsletter.