Com agència publicitat Barcelona especialitzada en Below The Line (BTL) coneixem que els clients en la majoria dels casos prenen les decisions de compra des de la part irracional i no la racional, és per això que en l’actualitat s’estan desenvolupant noves estratègies per així poder apel·lar a aquesta part irracional dels consumidors.

L’estratègia més comuna per influir en la decisió de compra d’una persona és el màrqueting tradicional, mitjançant aquesta acció aconseguirem ressaltar les característiques del producte com la seva qualitat, la seva utilitat i els seus beneficis.
Però els clients han evolucionat, en primer lloc tenen més coneixements sobre màrqueting i per tant poden veure el que està tractant de fer l’anunciant per així apropar-los als seus productes. És per això que aquesta estratègia, que en la majoria dels casos pot resultar molt invasiva, s’està quedant obsoleta perquè el consumidor ja coneix les seves intencions.
A causa d’això les empreses i agències han de començar a pensar noves formes d’arribar al client. Una d’aquestes noves estratègies és el màrqueting experiencial, una estratègia que va més enllà de centrar-se en el producte i focalitza tota la seva atenció en el client i en les experiències que aquest pugui tenir en lloc de compra i en el moment del seu ús.
El que es pretén amb aquesta tècnica és apel·lar a aquesta part irracional del consumidor que hem esmentat anteriorment, perquè així aquest triï el producte per la vivència que aquest li ofereix abans de la compra i durant el seu consum. Dins d’aquesta estratègia trobem cinc mòduls experiencials estratègics definits per Schmitt.
El primer model es basa en evocar sentiments en la presa de decisió de compra i en l’ús del producte. La intensitat pot variar depenent dels resultats que volem experimentar i de la proposta. També ens trobem amb un altre model semblant que correspon a apel·lar a les sensacions i per tant als sentits. L’impacte d’aquesta estratègia pot variar segons el mitjà que s’utilitzi per fer arribar el missatge que afectarà de formes diferents de la part cognitiva del consumidor.
En tercer lloc el màrqueting de pensaments amb el qual s’impulsa a que el client tingui un pensament positiu i creatiu cap a un producte o servei perquè així realitzi l’acció esperada per part de l’anunciant. Finalment els dos últims models tracten d’apel·lar a característiques personals dels individus, el màrqueting d’actuació que busca generar experiències mitjançant aspectes interpersonals i el màrqueting de relacions amb el que tracten de relacionar els valors de la marca amb un grup de persones.
Fins aquí el post d’avui V3rtice, com agència de publicitat de Barcelona esperem que hagueu pogut saber una mica més sobre aquesta tècnica de màrqueting més moderna que ens permet apel·lar la part irracional del consumidor i per tant guiar el seu comportament en el lloc de compra.