Com agència publicitat Barcelona sabem que el disseny gràfic és un dels pilars fonamentals de qualsevol empresa. Mitjançant el disseny gràfic podem elaborar tot tipus d’elements corporatius per a la nostra empresa que mostrin una imatge reforçada d’aquesta.
 
Per aquest motiu, totes les empreses, siguin del sector que siguin, han de potenciar en tots els seus àmbits el disseny gràfic en tots els seus vessants. Per començar, tota empresa ha de tenir un logo que representi i reflecteixi les característiques, juntament amb els valors, els sentiments i els objectius de l’empresa. En aquest logo, els colors, les formes i les paraules que apareguin són molt importants, ja que serà l’element gràfic que representi tota una empresa. És per aquesta raó que hem de donar-li molta importància al disseny gràfic.
 
D’altra banda, quan una empresa vol mostrar més de si, utilitza aplicacions del logo en altres formats perquè la seva representació sigui encara major. I en aquests casos, la importància de reflectir bé un missatge és primordial. D’aquesta manera, avui us mostrem 4 elements claus a tenir en compte per a l’elaboració d’un bon logotip:
 
  • El llenguatge visual que vulgui transmetre el logotip ha de ser clar. Aquest ha de ser comprensible per al públic al qual està dirigit, per a això ha de contenir recursos visuals que els siguin comuns a l’audiència. És a dir, que siguin recognoscibles per a tots.
  • Hem de propiciar la comunicació efectiva entre el logo i l’audiència. Els processos de comunicació visual han de ser un aspecte que el creatiu del disseny ha de conèixer i dominar a la perfecció per aconseguir, a primera vista, uns resultats positius que els agradi a l’empresa.
  • El domini dels principis de la percepció visual és molt important. És responsabilitat d’un bon dissenyador conèixer com és el comportament de l’ull humà al moment de percebre imatges: quin és la trajectòria normal que segueix la vista, percepció de figures, contrastos, significat dels colors i les sensacions que produeixen, etcètera.
  • I administrar els recursos gràfics poden permetre obtenir nous formats. Saber quines són les possibilitats principals amb què es disposa, els temps de lliurament i cada tema relacionat amb els recursos per utilitzar-los de la forma més òptima.
 
Amb aquests ítems podem tenir una primera base dels elements que s’han de tenir en compte en el desenvolupament d’un logotip. No obstant això, aquestes idees es poden extrapolar a qualsevol altre element dins del disseny gràfic (sempre que s’adapti a les seves necessitats i elements).
 
I fins aquí el post d’avui en v3rtice, com a agència de publicitat de Barcelona especialitzada en disseny gràfic, esperem que hàgiu pogut observar que elements hem de tenir en compte quan volem elaborar un element de disseny gràfic per a una empresa.