Com agència comunicació Madrid especialitzada en BTL sabem que actualment ens trobem en una era digital en la qual les noves tecnologies es van adaptant a les ja existents. Aquest progrés permet a empreses i agencies elaborar noves estratègies en aquests nous suports que són molt útils per aconseguir un bon posicionament a la ment del consumidor.

En l’actualitat el sector publicitari s’ha vist immers en una crisi on s’ha experimentat un descens en la inversió publicitària en mitjans convencionals i aquests s’han hagut d’adaptar al creixement dels mitjans no convencionals que a causa de les seves prestacions i als seus costs són vistos de forma més atractiva per les empreses en el moment d’aconseguir arribar al seu públic objectiu.

Un d’aquests mitjans no convencionals és internet i dins d’aquest s’han consolidat les xarxes socials, espais on els usuaris i les empreses poden interactuar entre ells. Aquestes comunitats donen l’oportunitat de pujar i compartir contingut d’interès per un segment de persones que tindrà l’oportunitat de poder donar un feedback, fet que fa molt més gran la capacitat d’interacció en aquests espais web.

Per les empreses és molt útil, perquè actualment la majoria de la població té un perfil a les xarxes socials i això permet a les empreses poder tenir mola més informació sobre el seu públic objectiu i segmentar-lo 
d’una forma més senzilla. Però per aconseguir això és necessari saber quins són els interessos de la nostra audiència i quin és el seu comportament a les xarxes socials per així saber les que hem d’escollir en el moment d’implementar la nostra estratègia i saber quan estaran actius a la xarxa aquests usuaris.

Una vegada tenim definits aquests aspectes ja podem començar a decidir les xarxes socials que farem servir 
per a la nostra estratègia, tenim d’escollir les que ens permetin compartir informació en un format que sigui atractiu i cridi l’atenció del nostre públic. El següent pas consisteix a decidir el número de vegades que pujarem contingut a cada lloc, és necessari especificar quants posts al dia farem i quants a la setmana. Això ens permetrà arribar als usuaris que es connecten en diferents franges horàries.

Escollir quina classe de contingut volem compartir amb els nostres usuaris 
és una cosa que hem de definir en la nostra planificació, aquest ha d’estar en concordança amb el que ofereix l’empresa i ha de ser d’interès per l’audiència que el visualitzarà. Finalment per poder veure els resultats de la nostra estratègia hem de fer un seguiment de totes les interaccions que han tingut les nostres publicacions amb els usuaris i veure quins usuaris s’han mostrat més actius i més participatius amb la nostra marca.

Fins aquí el post d’avui a 
V3rtice, com agència de publicitat de Madrid esperem que us pugui ajudar a millorar les vostres estratègies a les xarxes socials i que així us permeti obtenir més bons resultats per la vostra empresa.