Com agència comunicació Madrid especialitzada en relacions públiques sabem que cada empresa té un públic i una audiència concreta. Una de les seves funcions com a companyia consisteix a gestionar les relacions que tenen amb aquests perquè així aquesta interacció sigui positiva per a tots dos.

En primer lloc per parlar de relacions públiques hem de definir els diferents públics que pot tenir una empresa. Els empleats seran un dels més importants perquè hi hagi coherència dins de l’empresa, aquesta ha de realitzar una bona gestió amb els seus públics interns i mantenir-los informats de tot el que succeeix en el context de la companyia.

Dins de la comunicació interna ens podem trobar diferents tipologies, hi ha la comunicació descendent que té el seu origen en la direcció i el seu destinatari són els empleats i la comunicació ascendent que al revés té el seu origen en els empleats i el destinatari és direcció. També hi ha la comunicació horitzontal que correspon a la que es realitza dins d’una mateixa línia jeràrquica a l’empresa.

La comunicació externa també és clau per a les institucions, és el canal mitjançant el qual poden interactuar amb el seu públic o comunitat. Aquestes persones mantenen una interacció amb la companyia però no pertanyen a ella i són possiblement les persones que realitzarà accions que beneficiaran econòmicament i socialment a l’empresa.

Aquesta comunitat, on es troben els clients potencials, i que es pot generar al voltant de l’empresa sorgeix pel fet que aquests tenen llaços de cooperació, estils de vida i una cultura i costums comuns. L’espai geogràfic no és influent en aquesta comunitat perquè ens trobem en un món globalitzat on hi poden haver connexions entre persones independentment de la distància en què es trobin.

La premsa també correspon a un dels públics amb els quals l’empresa ha de mantenir una relació i pot ser percebuda des de dos punts de vista. En primer lloc pot ser un públic que serà difícil de conquerir i també pot ser un instrument de comunicació. És molt útil mantenir una bona relació amb la premsa perquè si no estem en els mitjans difícilment el nostre públic ens coneixerà, per tant els mitjans ens aporten la capacitat de generar coneixement de marca i d’augmentar la nostra notorietat.

Finalment ens trobem amb un segment de públic mixt que comprèn les persones que tenen una relació amb l’empresa però de forma indirecta com poden ser les famílies dels empleats, els distribuïdors, els proveïdors i els accionistes. Aquest públic també és de vital importància perquè participarà en l’activitat empresarial des del fet que ens aportarà recursos i ens finançarà les accions i processos que vulguem realitzar.

Fins aquí el post d’avui V3rtice, com agència de comunicació de Madrid esperem que hàgiu pogut descobrir els públics que té una empresa i la importància de cada un d’ells perquè tots participen en l’activitat empresarial i tots fan possible el funcionament de la companyia.