Com a agència comunicació Madrid especialitzada en organització d’esdeveniments sabem que els esdeveniments corporatius són una eina molt útil per a les empreses. Aquests es fan servir amb l’objectiu de fidelitzar i motivar els clients que podran interactuar directament amb la marca i per reforçar la cultura i els valors de l’empresa a nivell intern.

En el moment d’organitzar un esdeveniment corporatiu i qualsevol altre tipus d’esdeveniment hem de tenir clar què volem aconseguir mitjançant la celebració d’aquest. En el cas d’implementar un esdeveniment d’aquesta tipologia significa que l’empresa vol donar a conèixer els seus productes o serveis i crear un branding de marca per incentivar la força de vendes i crear una comunitat que senti certa pertinença a l’empresa.

A nivell intern com hem dit anteriorment també li resultarà molt útil a l’empresa, podrà transmetre la seva cultura i valors a tots els seus empleats fent-los sentir així molt més motivats i això beneficiarà la marca perquè hi haurà molt més rendiment laboral que es traduirà en bons resultats per a la companyia.

Aquests esdeveniments poden estar organitzats per una persona interna a l’empresa, fet que ens pot beneficiar, perquè l’especialista que lideri aquesta tasca tindrà molts coneixements sobre l’empresa i podrà transmetre un missatge molt més encertat. D’altra banda com formen part de la companyia no seran objectius en el moment de prendre certes decisions i algunes d’aquestes decisions que puguin prendre es veuran influenciades per l’equip de direcció.

D’altra banda si la persona que organitza l’esdeveniment ve d’una empresa o agència externa perdrà molt més temps a conèixer l’empresa en profunditat i pot ser considerat una persona intrusa. Però també ens aportarà molts beneficis, en primer lloc treballarà de manera objectiva perquè no es veurà influenciat pel context de la institució i aportarà molta més professionalitat al projecte perquè serà una especialista a realitzar esdeveniments d’aquest tipus.

Treballar amb una agència també ens serà positiu en el moment de buscar mitjans de comunicació que puguin fer un seguiment de l’esdeveniment. Com a professionals ja tindran alguna relació amb ells i els facilitarà la tasca de convocar-los perquè vinguin i ens puguin donar més notorietat i la possibilitat de cridar l’interès de la nostra audiència.

Fins aquí el post d’avui 
V3rtice, com agència de comunicació de Madrid esperem que hàgiu pogut descobrir els beneficis que poden suposar per a l’empresa el fet de celebrar aquest tipus d’esdeveniments tant a nivell intern com a nivell extern.