Com agència comunicació Madrid especialitzada en identitat corporativa sabem que les empreses porten a terme un conjunt d’accions comunicatives i de marca que fa que se’ls hi atribueixi una identitat, perquè això sigui efectiu hi ha d’haver una planificació prèvia a nivell intern i extern.

A nivell intern
 de la companyia tenim la identitat corporativa que és l’element que permet que tots els missatges que l’empresa emet tinguin un codi comú a nivell corporatiu i a nivell d’identitat de marca. La imatge corporativa consisteix en com som percebuts per part del nostre públic, aquesta percepció que poden tenir dependrà de l’anterior perquè és un reflex de la identitat corporativa.

La identitat d’una empresa és definida per la seva cultura que és el conjunt d’idees, valors, creences que comparteixen els treballadors i que donen una certa coherència a l’empresa. Aquesta cultura converteix a l’empresa en una comunitat on els treballadors se senten part d’ella fet que també influeix en la motivació de l’equip de treball.

La filosofia també és un element que contribueix a la identitat de l’organització, per a poder establir-la el principal és tractar de definir la missió corporativa que consisteix que fem pel nostre públic i l’activitat a la qual l’empresa es dedica. També hem de definir visió corporativa que respon a on volem anar, que volem aconseguir amb les accions que estem fent, és una representació dels objectius i dels objectius idíl·lics.

Finalment també s’han de definir els valors principals responent a com fa les coses l’empresa. Aquest determina la forma d’actuar i de treballar de l’empresa. Aquests valors s’atribuiran als nostres treballadors per a així aconseguir que se sentin més orgullosos de formar part d’aquesta comunitat, i també els nostres productes o serveis per a així poder donar al que oferim un poder diferenciador en comparació amb els altres.

Aquesta identitat corporativa s’ha d’aplicar a les diverses àrees de l’empresa com per exemple als productes o als serveis, a la comunicació que ens permetrà també de poder-lo aplicar a l’entorn tant extern com intern de la companyia i en el comportament dels dirigents i de tot l’equip de treball.

Fins aquí el post d’avui a 
V3rtice, com a agència de comunicació de Madrid especialitzada en identitat corporativa esperem que us hagi resultat d’interès i que hàgiu pogut esvair els dubtes sobre el concepte que hem tractat i tot el que inclogui així com tenir la capacitat de diferenciar entre la identitat corporativa d’una empresa i la seva imatge corporativa.