Com agència comunicació Madrid especialitzada en assessoria i comunicació tenim molt present tots els aspectes d’una bona comunicació interna. En aquest sentit, hem de romandre molt atents a la comunitat que es genera en una empresa per poder desenvolupar de manera correcta bones estratègies i aconseguir els objectius interns de qualsevol empresa.

La comunicació interna, igual que el màrqueting o la responsabilitat social, és una filosofia d’orientació empresarial que ha de ser compartida per tot el quadre directiu i que ha de ser assumida per un responsable. Freqüentment es troba la comunicació interna de les empreses integrada dins del departament de recursos humans. En aquests casos, es confon comunicació interna amb el trasllat d’informació rellevant dels empleats en la seva relació contractual i per tant es limita a qüestions que tenen a veure amb jornades laborals, dates de vacances o modificació de les seves condicions laborals.

No obstant això la comunicació interna és una poderosa eina la principal capacitat de la qual és la d’integrar als empleats en l’empresa, en el seu desenvolupament estratègic i en la consecució dels objectius que es marquen des dels òrgans d’adreça.

D’altra banda, la comunicació interna existeix sempre. La no comunicació entre persones que comparteixen espai i interessos comuns és simplement impossible. Per tant, quan des de l’adreça de l’empresa no s’estructura i planifica la comunicació interna, aquesta es desplega informalment amb el consegüent perjudici per al bon funcionament de l’empresa. No és que la comunicació informal s’hagi d’erradicar, però s’ha de ser conscient que aquesta es construeix sobretot en rumors, veritats a mig fer i informació que circula sense control. Gens d’això ajuda a la gestió professionalitzada dels recursos humans.

És en aquest sentit, les empreses han de generar un pla de comunicació interna. Així aconseguiran ambaixadors de marca compromesos i capaces de difondre, pels seus propis mitjans i canals, els valors de la marca. Per a això, cal assegurar-se que la informació és rebuda de manera correcta i que genera l’impacte desitjat.

És molt important controlar el flux d’informació dins de l’empresa, crear espais en els quals participin els empleats directament, opinin i aportin. Es necessiten líders del segle XXI, humils i capaços de guiar equips humans que se sentin implicats i importants. El feedback de l’escolta activa és clau per aconseguir bons resultats en un pla de comunicació interna.

I fins aquí el post d’avui en 
v3rtice, com a agència de comunicació de Madrid especialitzada en assessoria i comunicació, esperem que hàgiu pogut observar la importància de la comunicació interna i els errors més comuns que se solen apropiar a aquesta.