Com agència comunicació Madrid especialitzada en assessoria i comunicació sabem que la planificació publicitària és essencial perquè totes les persones que formen part d’una empresa puguin saber quins són els objectius i com arribar-hi. Això consisteix a organitzar totes les accions que es van realitzar per així poder tenir una capacitat d’anticipació molt més gran.

La planificació en la publicitat ens facilitarà la feina dins de l’empresa, en primer lloc ens permetrà aprofitar i optimitzar tots els recursos amb què comptem per tal de poder complir els objectius fixats. Malgrat que tot ja estigui fixat cal que el pla sigui flexible, això vol dir que en algun moment si, cal fer algun canvi, ha de ser possible per així poder adaptar les nostres accions a la situació en què ens trobem

En molts casos en el moment que ens encarreguem de planificar podem ser capaços de veure problemes 
amb els que ens podem trobar en un futur i el fet de portar bé aquesta organització permetrà a l’empresa sortejar-los sense complicacions.

La planificació pot ser molt variada depenent del producte que tenim i el comportament del mercat, és per això que us presentem quatre formes de planificació per així poder potenciar les accions que volem fer davant d’una situació determinada.

El 
blitzing consisteix en una gran activitat en les xarxes socials en el període inicial de l’horitzó de planificació. S’utilitza principalment en el moment en què llançarem nous productes per així cridar l’atenció del públic, augmentar la notorietat i facilitar la penetració en el mercat.

En segon lloc tenim la continuïtat, aquesta classe de planificació consisteix a publicar de forma constant en un període de temps determinat. Pot resultar molt útil per a les empreses que no s’encarreguen del comerç de productes estacionals sinó que els seus productes tenen una data de caducitat. També es pot aplicar amb productes que necessiten un reforç constant en l’audiència per així influenciar en el seu comportament en el lloc de venda.

El 
flighting es fa servir principalment per a productes estacionals, això vol dir que són productes que no es consumeixen durant tot l’any sinó en períodes concrets i és per això que quan arriba aquest espai de temps les empreses es mostraran molt actives en les xarxes socials i en altres suports. Quan no es troben en el període en què es comercialitza el producte es mostraran completament inactius.

Finalment tenim el 
pulsing que és el resultant de la combinació entre el flighting i la continuïtat. En tot moment es realitzen publicacions per tal de promocionar el producte però en certs períodes augmenta molt l’activitat a causa que hi ha moments en què es venen més.

Fins aquí el post d’avui, com agència de comunicació de Madrid esperem que us pugui ser útil per a la futura planificació per la vostra empresa o negoci en el moment de promocionar els vostres productes, d’altra banda també esperem que us hagi resultat interessant.